CZŁONKOWSTWO I SKŁADKI
biuro@kobietyebiznesu.pl

CZŁONKOSTWO I SKŁADKI

Celem naszej Fundacji jest wsparcie kobiet w różnym wieku i z różnych grup społecznych w ich rozwoju oraz możliwościach tworzenia własnych biznesów opartych na rozwiązaniach cyfrowych. Koncentrujemy się na biznesie związanym z działalnością w Internecie, np. platforma edukacyjna, sklep internetowy, aplikacja mobilna, rozwiązania stosowane w social media, rozwiązania z zakresu AI. 

DLACZEGO WARTO I KOGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BIZNESOWY CZŁONEK FUNDACJI

Do Fundacji zapraszamy organizacje i firmy:

 • których celem jest wspieranie i rozwój wiedzy na temat rozwoju narzędzi dedykowanych do e-commerce lub innego typu e-biznesu,
 • które wspierają kobiety i są świadome potencjału kobiet,
 • pracodawców przyjaznych kobietom,
 • media zainteresowane tematem cyfryzacji i grupą społeczną kobiet.

Dzięki profesjonalnym analizom rynku, badaniom stanu wiedzy konsumentów lub badaniom firm na temat nowych i dostępnych narzędzi, Członkowie Fundacji będą mieli jako pierwsi dostęp do danych z raportów. Będą mogli wpływać na zakres prowadzonych badań oraz mieć dostęp do unikalnych danych, także w stanie „surowym”..

Biznesowy członek Fundacji będzie miał możliwość promowania swojej firmy i marki w największych portalach internetowych i mediach tradycyjnych. Za pośrednictwem Fundacji będzie mógł także dotrzeć do właścicieli małych firm i osób prywatnych, które planują uruchomienie biznesu online w określonej perspektywie czasowej. Biznesowy członek Fundacji będzie także zapraszany do udziału we wszystkich inicjatywach organizowanych przez Fundację za zasadach pierwszeństwa.

PRYWATNY CZŁONEK FUNDACJI

Do Fundacji zapraszamy osoby, które:

 • mają w swoim dorobku liczne, ciekawe doświadczenia zawodowe,
 • wspierają kobiety i są świadome potencjału kobiet w biznesie i e-biznesie,
 • chcą dzielić się doświadczeniami oraz prowadzić projekty edukacyjne,
 • chcą rozwijać kompetencje cyfrowe,
 • rozwijają kontakty biznesowe oraz prywatne.

CZŁONKOWIE FUNDACJI

Powinni być:

 • rekomendowani przez obecnego członka lub sympatyka Fundacji Kobiety e-biznesu,
 • uzyskać akceptację lub zaproszenie Zarządu Fundacji,
 • opłacić składkę członkowską lub skorzystać z innych opcji, zastępujących składkę.

Dlaczego warto zostać Członkiem Fundacji:

 • Członkowie Fundacji mają pierwszeństwo w dostępie do raportów, analiz rynkowych,
 • w przypadku wydarzeń, programów, projektów organizowanych przez Fundację, których koszty w całości, pokrywane są przez Partnerów Fundacji, Członkowie nie ponoszą kosztów uczestnictwa,
 • Członkowie Fundacji mogą uczestniczyć w webinarach, nagraniach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację (spotkaniach, warsztatach, itp.) jako uczestnicy lub prelegenci,
 • Członek Fundacji ma możliwość wejścia w skład Rady Fundacji lub zostać Ambasadorem Fundacji Kobiety e-biznesu,
 • Członkowie Fundacji biznesowi maja możliwość ustalania indywidualnych warunków współpracy.

Zasady opłacania składek członkowskich:

Składki członkowskie mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.