Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej? Wady i zalety | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej? Wady i zalety

Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej? Wady i zalety

Przedsiębiorca może prowadzić księgowość pełną lub uproszczoną. W niektórych przypadkach wybór jest dobrowolny, a w innych narzucony i wynikający z przekroczenia limitu przychodu. Jeśli zastanawiasz się, która forma księgowości będzie dla Ciebie najlepsza, sprawdź nasz krótki poradnik przygotowany we współpracy z warszawskim biurem księgowym TaxCoach.

Pełna księgowość – nie taki diabeł straszny?

Osobom, które nie mają doświadczenia w księgowości, księgi rachunkowe kojarzą się z czymś złożonym, czasochłonnym i skomplikowanym. I tak w istocie jest, dlatego pełną księgowość dla firm prowadzą najczęściej biura rachunkowe lub zatrudnieni w przedsiębiorstwach księgowi, a mało który przedsiębiorca decyduje się na samodzielne prowadzenie ksiąg.

Księgi rachunkowe składają się z następujących elementów:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
 • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz aktywów i pasywów.

Pełna księgowość wymaga też przygotowywania sprawozdania finansowego.

Dla kogo pełna księgowość?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają spółki handlowe – bez względu na wysokość przychodów. Pełna księgowość jest obligatoryjna również dla innych podmiotów, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 miliony euro. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i przedsiębiorstw w spadku. Pełną księgowość można też prowadzić dobrowolnie, nawet jeśli nasze przychody są dużo niższe niż 2 miliony euro.

Zalety i wady pełnej księgowości

Pełna księgowość dla działalności gospodarczej ma zarówno zalety, jak i wady. Jeśli masz wybór między księgowością pełną a uproszczoną, porównaj argumenty za i przeciw.

Zalety:

 • kontrola nad wydatkami, kosztami i źródłami przychodów,
 • szczegółowe informacje na temat każdej operacji mającej miejsce w przedsiębiorstwie,
 • łatwiejsze analizowanie sytuacji finansowej firmy i planowanie przyszłych inwestycji,
 • dopasowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Wady:

 • wymaga przygotowywania sprawozdań finansowych,
 • jest skomplikowana, złożona i czasochłonna,
 • jej prowadzenie wymaga wiedzy i wsparcia księgowego,
 • wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów określonych w Ustawie o rachunkowości.

Księgowość uproszczona – nie dla każdego

Księgowość dla firm może mieć również formę uproszczoną, która jest mniej czasochłonna, dzięki czemu można ją niekiedy prowadzić samodzielnie. Celem małej księgowości jest ustalanie zobowiązań podatkowych – ma ona formę księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub ewidencji przychodów (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Niekiedy konieczne jest również prowadzenie dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu, ewidencji wyposażenia czy rejestrów VAT.

Dla kogo księgowość uproszczona?

Małą księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki osobowe i spółdzielnie socjalne, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy były niższe niż 2 miliony euro. Po przekroczeniu tej kwoty firma jest zobowiązana do pełnej księgowości.

Zalety i wady małej księgowości

Uproszczona księgowość dla działalności gospodarczej to przede wszystkim mniej formalności, dlatego jest ona najczęściej wybierana przez firmy, których przychód nie przekroczył 2 milionów euro – pamiętajmy bowiem, że takie firmy mogą też dobrowolnie prowadzić pełną księgowość.

Zalety:

 • łatwiejsza i mniej czasochłonna księgowość dla firm,
 • niższe koszty obsługi księgowej,
 • możliwość prowadzenia księgowości samodzielnie lub z biurem rachunkowym.

Wady:

 • brak dodatkowych informacji na temat operacji finansowych w przedsiębiorstwie,
 • nie można z niej korzystać po przekroczeniu 2 milionów euro przychodu w poprzednim roku obrotowym,
 • nie mogą z niej korzystać spółki handlowe.

Księgowość pełna i uproszczona – podsumowanie

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że Warszawa jest miastem, w którym w końcu 2023 roku zarejestrowanych było 552771 podmiotów gospodarki narodowej – najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (54,9%). Wśród nich są zarówno przedsiębiorcy prowadzący księgowość pełną, jak i uproszczoną.

Podsumowując, pełna księgowość może być prowadzona przez każdego przedsiębiorcę, niezależnie od osiąganego przychodu netto. Dla niektórych jest ona obowiązkowa, inni mogą się na nią zdecydować dobrowolnie, by mieć stały wgląd we wszystkie operacje finansowe firmy. Z kolei mała księgowość to propozycja dostępna wyłącznie dla przedsiębiorców (z wyłączeniem spółek handlowych), którzy w poprzednim roku obrotowym osiągnęli przychód nieprzekraczający 2 milionów euro.

Jeśli Twoją jedyną dostępną opcją jest pełna księgowość, wybór jest prosty. Ale co zrobić, jeśli możemy wybierać między księgowością pełną a uproszczoną? Najlepiej skontaktować się z biurem rachunkowym, który przeanalizuje nasze potrzeby i pomoże podjąć najkorzystniejszą decyzję. Biuro rachunkowe poprowadzi również księgi rachunkowe, KPiR lub ewidencję przychodów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy