Jak efektywnie korzystać z flipchartów podczas prezentacji i warsztatów? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Jak efektywnie korzystać z flipchartów podczas prezentacji i warsztatów?

Jak efektywnie korzystać z flipchartów podczas prezentacji i warsztatów?

Flipcharty stanowią niezastąpione wsparcie podczas różnego rodzaju spotkań szkoleniowych. Dowiedz się, jak z nich korzystać, aby przynosiły pożądane rezultaty dla każdej uczestniczącej w wydarzeniu osoby.

Flipcharty – skuteczne wsparcie w organizacji i przedstawianiu informacji

Flipchart to rodzaj przesuwnej lub przenośnej tablicy, która służy do organizacji i prezentacji informacji. Jest to narzędzie, które od lat cieszy się popularnością wśród szkoleniowców, nauczycieli i menedżerów prowadzących warsztaty. Flipcharty można wykorzystywać na różne sposoby, organizując informacje na ich powierzchni w przejrzysty sposób. Przede wszystkim, mogą służyć do zapisywania kluczowych punktów prezentacji, co pomaga uczestnikom zachować koncentrację na bieżących tematach. Dodatkowo flipcharty są idealne do tworzenia diagramów, map myśli czy tabel, co pozwala na łatwe wizualizowanie nawet najbardziej skomplikowanych koncepcji. Dzięki możliwości wykorzystania arkuszy papieru podczas pracy z tym narzędziem łatwo wrócić do wcześniej przedstawianych informacji, co jest szczególnie przydatne podczas dłuższych warsztatów i dyskusji.

Sposoby wykorzystania flipchartów do prezentacji danych

Klarowne zaprezentowanie informacji bywa trudnym wyzwaniem. Flipcharty zdecydowanie ułatwiają poradzenie sobie z nim. Na ich powierzchniach można zamieszczać m.in.:

 1. Wykresy i diagramy — flipcharty umożliwiają tworzenie prostych wykresów słupkowych, kołowych oraz liniowych, które mogą pomóc w zobrazowaniu statystyk i trendów. Dzięki ręcznemu rysowaniu wykresów można dynamicznie modyfikować i dostosowywać prezentowane dane w zależności od potrzeb i pytań uczestników.
 2. Mapy myśli  — tworzenie map myśli na flipcharcie to świetna metoda, aby przedstawić złożone informacje w sposób zorganizowany i przejrzysty. Mapy nadają strukturę konkretnym zagadnieniom, co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie tematu.
 3. Kolory, symbole i ikony — wykorzystuj różne kolory, aby odróżnić zestawy danych lub kategorie. W tym celu możesz także stosować proste ikony, ułatwiające szybkie rozpoznanie informacji.
 4. Strzałki i ramki — możesz używać strzałek do wskazywania kierunku przepływu danych lub powiązań między elementami. Świetnie sprawdzają się także ramki, które wykorzystasz do podkreślania ważnych zagadnień oraz wyróżniania kluczowych punktów.
 5. Ilustracje i rysunki — proste ilustracje zdecydowanie wzbogacają prezentację, czyniąc ją bardziej interesującą i łatwiejszą do zrozumienia. Flipcharty pozwalają na spontaniczne dodawanie rysunków, które mogą pomóc w lepszym wyjaśnieniu omawianych koncepcji.

Tablica jako narzędzie do interakcji

Jeśli chcesz zaangażować do pracy czy dyskusji uczestników warsztatów, wykorzystaj w tym celu powierzchnię flipchartu. Świetnymi sposobami są:

 • Zapisywanie pomysłów uczestników — zachęcaj uczestników do dzielenia się swoimi pomysłami i zapisuj je na powierzchni. Interaktywność sprawia, że wszystkie osoby czują się bardziej zaangażowane i widzą, że ich wkład jest ceniony. Można również tworzyć listy pomysłów i sugestii, które później będą omawiane.
 • Zadawanie pytań — w trakcie prezentacji warto zadawać pytania i zapisywać odpowiedzi uczestników w widocznym miejscu na tablicy. Pomaga to w utrzymaniu uwagi i aktywnym uczestnictwie w dyskusji. Można również tworzyć notatki z burzy mózgów, podczas której wszyscy obecni mają możliwość wypowiedzenia się na dany temat.
 • Ćwiczenia grupowe — flipcharty sprawdzają się także podczas ćwiczeń grupowych, w trakcie których uczestnicy mogą pracować razem, aby rozwiązać problem lub stworzyć projekt. Można podzielić grupę na mniejsze zespoły, dając każdej z nich flipchart do zapisania wyników swojej pracy, a następnie omówić je na forum.
 • Feedback i oceny — wykorzystuj powierzchnię przenośnej tablicy do zbierania feedbacku od uczestników po zakończeniu prezentacji lub warsztatu. Biorący udział mogą na przykład ocenić różne aspekty wydarzenia, a ich opinie będą widoczne dla wszystkich, co sprzyja transparentności i otwartej dyskusji.

Kluczowe zalety flipchartów

 • Interaktywność — flipcharty sprzyjają interakcji między prowadzącym a grupą. Dzięki możliwości bezpośredniego zapisywania i modyfikowania informacji osoby biorące udział w wydarzeniu są bardziej zaangażowane i aktywnie uczestniczą w dyskusji.
 • Elastyczność —są elastyczne i łatwe w użyciu. Można je szybko przenosić, dostosowywać treści na bieżąco oraz wykorzystywać w różnorodny sposób, co sprawia, że są idealnym narzędziem do dynamicznych prezentacji i warsztatów.
 • Możliwość wizualizacji danych — dzięki nim można w prosty sposób przedstawiać dane, co ułatwia ich zrozumienie. Ręczne rysowanie diagramów, wykresów i ilustracji sprawia, że prezentacja staje się bardziej przystępna i atrakcyjna dla odbiorców.
 • Rozwój umiejętności zapamiętywania — informacje umieszczone na powierzchni flipcharta są łatwiejsze do zapamiętania. Uczestnicy w prosty sposób mogą przyswajać konkretne treści, widząc je w formie zwięzłego tekstu lub rysunku.
 • Narzędzie do otwartej komunikacji  — tego rodzaju rozwiązania sprzyjają otwartej komunikacji i transparentności. Uczestnicy mogą na bieżąco widzieć, jakie informacje są zapisywane, co ułatwia uczestniczenie w dyskusji i pozwala w prosty sposób wrócić do wcześniejszych punktów.

Flipcharty to uniwersalne i efektywne narzędzia, które mogą znacząco wzbogacić wybrane wydarzenie. Dzięki licznym zaletom stają się niezastąpionym elementem w arsenale każdej przekazującej wiedzę osoby. Warto wykorzystywać ich potencjał, tworząc warsztaty i prezentacje, które są interaktywne, angażujące i łatwe do zapamiętania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy