fbpx

Misja i cele Fundacji Kobiety e-biznesu

 

Kobiety e-biznesu to polska organizacja non-profit zajmująca się poprawą życia kobiet i rozwojem zawodowym głównie w branży e-commerce. Dążymy do prowadzenia przełomowych badań, wdrażania innowacyjnych i skutecznych programów społecznych oraz angażujemy się w edukację i rzecznictwo w dążeniu do czterech głównych celów:

 • stworzenie pozytywnych i wymiernych zmian w zakresie samowystarczalności ekonomicznej kobiet poprzez wdrożenie rozwojowych programów i inicjatyw w obszarze edukacji cyfrowej i rozwoju e-biznesu,
 • współpraca z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorstwami, rządem, środowiskiem akademickim i mediami w celu zidentyfikowania obszarów efektywnej współpracy, wspierającej kobiety w e-biznesie,
 • stworzenie i rozwijanie wiarygodnego, niezależnego źródła specjalistycznej wiedzy i badań, dotyczących obszaru e-biznesu,
 • zwiększenie liczby kobiet posiadających swoją działalność gospodarczą oraz kobiet na stanowiskach menedżerskich.

MISJA FUNDACJI:

Dzielenie się wiedzą i wspieranie kobiet w rozwijaniu swoich kompetencji w działalności związanej z gospodarką cyfrową i rozwojem biznesu w Internecie. Chcemy pomagać  kobietom w różnych wieku, na różnych etapach ich rozwoju zawodowego i osobistego, żeby mogły uczestniczyć w procesach związanych z rozwojem społeczeństwa o wysokich kompetencjach cyfrowych. 

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • edukowanie kobiet i rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości rozwoju w branży internetowej, e-commerce oraz gospodarce cyfrowej,
 • wspieranie merytoryczne oraz mentoring kobiet w realizacji projektów i rozwoju kariery zawodowej,
 • budowanie społeczności oraz stworzenie platformy online w celu edukacji i wymiany doświadczeń,
 • prezentowanie i promowanie innowacyjnych technologii, które mogą być wykorzystane do tworzenia biznesu w świecie cyfrowym,
 • analizę rynku i badania branżowe w celu analizy potencjału rozwoju e-biznesu,
 • pośredniczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi wspierającymi większy udział kobiet w rozwoju społeczeństwa,
 • angażowanie instytucji gospodarczych i politycznych w budowanie niezależności kobiet na różnych etapach ich życia zawodowego,
 • inicjatywy społeczne, których celem jest promocja kobiet,
 • wsparcie startup-ów w branży cyfrowej.