Zasady reklamacji kredytów i jak dochodzić swoich praw w przypadku nieprawidłowości | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Zasady reklamacji kredytów i jak dochodzić swoich praw w przypadku nieprawidłowości

Zasady reklamacji kredytów i jak dochodzić swoich praw w przypadku nieprawidłowości

Reklamacje w sektorze bankowym są częstym zjawiskiem. Mogą one wynikać z różnych przyczyn, takich jak niewłaściwie naliczony zwrot prowizji po spłacie kredytu. Nieprawidłowości mogą być też związane z innymi produktami bankowymi. Na szczęście istnieją jednak jednolite zasady, które regulują proces reklamacyjny. Osoby, które potrzebują wsparcia w całym procesie, mogą skorzystać z usług takiego specjalisty jak prawnik od kredytów.

Gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową?

W razie sporów z bankiem można skierować się do Komisji Nadzoru Finansowego, która oferuje pomoc w zakresie rozwiązywania takich problemów. KNF udostępnia również listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich. Jeśli nie chcemy działać na własną rękę, przyda się nam prawnik od kredytów, który pokieruje całym procesem reklamacji.

Podstawowe zasady reklamacji w bankach

  • Warto pamiętać o tym, że banki są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw termin ten może zostać przedłużony do 60 dni. Co jeśli bank nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie? W takim przypadku reklamacja jest uznawana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Jednakże, orzecznictwo Sądu Najwyższego modyfikuje tę zasadę, co oznacza, że przekroczenie terminu odpowiedzi nie pozbawia banku prawa do kwestionowania roszczeń klienta.

Jeśli bank nie udzieli odpowiedzi na reklamację w wyznaczonym czasie, klient może rozważyć skierowanie sprawy do sądu. W takim przypadku bank będzie musiał udowodnić, że roszczenia są niezasadne. Na tym etapie z pewnością przyda się nam prawnik od kredytów. Z kolei w przypadku odrzucenia reklamacji przez bank możemy skierować się do Rzecznika Finansowego, który oferuje pomoc w postaci postępowania interwencyjnego lub postępowania polubownego. Jeszcze inną opcją jest skorzystanie z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich.

1 Komentarz

  1. Anita

    Chętnie poznam dobrego prawnika który mi pomoże w walce z Bankiem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy