Polityka Prywatności | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kobiety e-biznesu z siedzibą w Łodzi przy ul. Kościuszki 80/83 lok.301, e- mail: biuro@kobietyebiznesu.pl, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847949

Dane kontaktowe Administratora, do którego możesz zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to email rodo@kobietyebiznesu.pl

Jakie masz prawa?

  1. 1)  dostępu do Twoich danych,
  2. 2)  ich poprawiania,
  3. 3)  żądania ich usunięcia,
  4. 4)  ograniczenia przetwarzania,
  5. 5)  wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. W celu kontaktowania się z Tobą – polegającym na przekazaniu Twoich danych naszym ekspertom i Mentorom, widocznym na stronie www.kobietyebiznesu.pl, u których jako członek społeczności Kobiety e-biznesu, zamówiłeś darmową konsultację poprzez zapisanie się do kalendarza konsultacji kobietyebiznesu.
  2. W celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz związanych z realizacją warsztatów, webinarów z programu Kobiet e-biznesu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed uczestnictwem w wybranych działaniach Fundacji Kobiety e-biznesu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli się z Tobą kontaktować ani nie będziesz mógł skorzystać z naszej wspierającej działalności, zgodnej ze Statutem Fundacji Kobiety e-biznesu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e- mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest kontaktowanie się z Tobą w celu realizacji działań zgodnych z prowadzeniem serwisu internetowego www.kobietyebiznesu.pl oraz działań wynikających ze Statutu Fundacji Kobiety.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia programu działań Kobiet e-biznesu na które wyraziłeś zgodę i działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż przez czas do 3 lat lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOPj, czyli do państw trzecich.

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

>> Pobierz formularz usunięcia danych ze strony Kobiety e-biznesu