Czego nie robić na L4? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Czego nie robić na L4?

Czego nie robić na L4?

Zwolnienie lekarskie jest przydatne w sytuacji, kiedy z przyczyn zdrowotnych osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym nie jest w stanie czasowo świadczyć obowiązku pracy. Nie jest to jednak dodatkowy urlop dla pracownika czy okazja do dodatkowej pracy zarobkowej (nawet zdalnej). Osoba na L4 może być skontrolowana, a nieprawidłowości związane z wykorzystaniem przez nią L4 mogą mieć poważne konsekwencje. Czego nie można robić na L4? Sprawdzamy!

Zwolnienie lekarskie L4 – komu przysługuje i kiedy można je otrzymać?

Chory pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym, który w związku ze swoim stanem zdrowia nie jest czasowo zdolny do świadczenia obowiązku pracy, może otrzymać od lekarza zwolnienie. Jest to dokument wystawiany obecnie w postaci elektronicznej, który stanowi formę usprawiedliwienia nieobecności danej osoby w pracy. Zwolnienie L4 można otrzymać nie tylko w przypadku swojej choroby, ale również w związku z koniecznością zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny bądź zdrowemu dziecku do lat 8. Zwolnienie lekarskie nie tylko usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy, ale również stanowi podstawę do wypłacenia mu świadczenia chorobowego za czas tej nieobecności. 

Zwolnienie lekarskie L4 mogą otrzymać osoby, które nie wykorzystały jeszcze w danym roku kalendarzowym limitu przysługujących dni. Idąc na zwolnienie L4, należy jednak wiedzieć, że jest ono przeznaczone wyłącznie do leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji. Nie jest to dodatkowy „urlop”, który można zatem wykorzystać w dowolny sposób. 

Kto wystawia zwolnienie L4 i na jak długo?

Zwolnienie L4 można otrzymać od lekarza, jeśli stwierdzi on na podstawie wywiadu medycznego, badania, analizy wyników przeprowadzonych wcześniej badań bądź dostarczonej dokumentacji medycznej, że pacjent jest okresowo niezdolny do świadczenia obowiązku pracy. Zwolnienie L4 może wystawić lekarz dowolnej specjalizacji, o ile posiada ważne upoważnienie z ZUS. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy lekarz przyjmuje w ramach kontraktu NFZ czy prywatnie. Zwolnienie lekarskie można otrzymać poza tym nie tylko w czasie wizyty stacjonarnej, ale również w czasie teleporady czy konsultacji online. Lekarz może wypisać zwolnienie L4 do 3 dni wstecz, jeśli jest taka konieczność – wyjątkiem jest lekarz psychiatra, który w uzasadnionych przypadkach może wypisać zwolnienie z większym wyprzedzeniem. Każdorazowo to lekarz stwierdza (lub nie) niezdolność danej osoby do pracy z przyczyn zdrowotnych. To również lekarz ustala, na jak długo pacjent otrzyma zwolnienie, dobierając czas, który w jego opinii powinien być wystarczający do powrotu do zdrowia. 

L4 – tego nie można robić

Jak wcześniej podkreślono, zwolnienie lekarskie jest przeznaczone do tego, by pacjent mógł w sprzyjających warunkach wrócić do zdrowia. Powinno być zatem wykorzystane do leczenia, rekonwalescencji czy rehabilitacji. Można spędzić je w warunkach domowych, w szpitalu czy w sanatorium. Zwolnienie lekarskie nie może być natomiast traktowane jako dodatkowy płatny urlop, gdyż nie takie jest jego przeznaczenie. Nie powinno być zatem wykorzystane na remont mieszkania, generalne porządki, prace ogrodowe, przeprowadzkę, imprezę rodzinną czy wyjazd wakacyjny. Niedozwolona jest również praca zarobkowa na zwolnieniu lekarskim i mowa tu zarówno o dorywczej pracy stacjonarnej, jak i o pracy zdalnej. 

Od lekarza można otrzymać dwa rodzaje zwolnienia – pierwsze to zwolnienie leżące, które w praktyce przekłada się na konieczność pozostawania w domu – pacjent może wyjść jedynie w uzasadnionych przypadkach, w tym do apteki czy do lekarza. L4 chodzące pozwala na nieco większą aktywność, jednak niewpływającą negatywnie na proces powrotu do zdrowia. Dopuszczalne są zatem aktywności pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby, w tym np. krótki spacer czy wyjście na małe zakupy spożywcze. 

Co, jeśli złamiesz warunki korzystania z L4?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może zostać skontrolowany. Jeśli zostanie wykazane, że odbywa on swoje zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem, może stracić prawo do zasiłku chorobowego. Nieprawidłowości wykryte w czasie kontroli mogą być również podstawą do rozwiązania umowy o pracę. https://tendoktor.pl/usluga/zwolnienie-l4 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy