Dla przedsiębiorców: Jak radzić sobie z niewypłacalnymi kontrahentami? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Dla przedsiębiorców: Jak radzić sobie z niewypłacalnymi kontrahentami?

Dla przedsiębiorców: Jak radzić sobie z niewypłacalnymi kontrahentami?

Jak wynika z badania Skaner MŚP zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale 2023 roku znacząco pogłębił się problem zatorów płatniczych, a płatności opóźnione o ponad miesiąc miało aż 62 proc. przedsiębiorstw! W artykule wyjaśnimy, jak radzić sobie z niewypłacalnymi kontrahentami i skutecznie zmotywować ich do spłaty zadłużenia.

Historycznie wysoka inflacja i rosnące koszty prowadzenia biznesu sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców ma realne problemy z utrzymaniem płynności finansowej i terminowym regulowaniem własnych zobowiązań finansowych. Jak wynika z badania Skaner MŚP zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale znacząco 2023 roku pogłębił się problem zatorów płatniczych. Płatności opóźnione o ponad miesiąc miało aż 62 proc. przedsiębiorstw, to o połowę więcej niż w październiku zeszłego roku. Niemal co druga mikro, mała i średnia firma nie może też doczekać się na pieniądze po upływie dwóch miesięcy. Rozliczenia B2B najbardziej pogorszyły się w branży handlowej i transportowej. Poprawa sytuacji widoczna jest jedynie w budownictwie.

Konsekwencje opóźnionych płatności dla przedsiębiorcy – wierzyciela


Opóźnione ze strony kontrahentów płatności (zwłaszcza jeśli powtarzają się regularnie i/lub stanowią lwią część firmowych wpływów) mogą spowodować realne problemy z regulowaniem własnych zobowiązań finansowych względem pracowników, klientów, instytucji finansowych i podatkowych. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być utrata wizerunku, zaufania, dodatkowe koszty, a w szczególnych sytuacjach nawet bankructwo. Zwłaszcza dziś, w tych niełatwych dla biznesu czasach troska o firmowe finanse powinna być absolutnym priorytetem, bez względu na wielkość firmy i branżę, w której działa.

3 sposoby, jak radzić sobie z niewypłacalnymi kontrahentami

Co możesz zrobić, jeśli Twój kontrahent nie płaci na czas? Przede wszystkim… działaj. Istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że problem rozwiążę się sam. Im szybciej wcielisz w życie działania motywujące dłużnika do spłaty, tym większe szanse, że odzyskasz swoje pieniądze, zatrzymując „maszynę” długów i minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Oto skuteczne działania, które możesz wcielić w życie.

1. Ustal z dłużnikiem konkretny termin płatności

„Zapłacę, jak będę miał”, „Sam mam problemy finansowe”, „Mi też nie płacą” – takie argumenty często słyszą z ust dłużników przedsiębiorcy – wierzyciele. Pamiętaj jednak, że nie możesz brać odpowiedzialności za to, że sami nie są w stanie wyegzekwować płatności od swoich klientów, a przejściowe kłopoty finansowe nie zwalniają ich z obowiązku zapłaty za towar czy usługę, z której skorzystali. Jeśli Twój kontrahent nie opłacił faktury w terminie, już kolejnego dnia po jego upływie zadzwoń do niego. Zapytaj, czy faktura dotarła i kiedy może ją opłacić. Zadbaj o to, aby ustalić z dłużnikiem konkretny termin (np. przyszła środa). Jeśli dłużnik będzie kolejny raz powtarzał, że nie ma pieniędzy, zastosuj technikę zdartej płyty, pytając – aż do skutku – o konkretny termin, kiedy będzie miał pieniądze i będzie mógł uregulować dług. Jeśli dłużnik nie odbierze telefonu, wykonaj połączenie za kilka godzin. Jeśli sytuacja się powtórzy – kolejnego dnia.

2. Wyślij dłużnikowi wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty informujące o konkretnych konsekwencjach braku płatności jest dla wielu dłużników skuteczną motywacją do uregulowania długu. Zwłaszcza jeśli brak płatności nie jest wynikiem poważnych problemów finansowych, lecz dobrze przemyślanej strategii. Jeśli niewypłacalny kontrahent nie wywiązał się z ustalonego z Tobą terminu płatności, wyślij mu wezwanie do zapłaty. Może ono przybierać formę tradycyjnego (np. przedsądowego – jeśli rozważasz przekazanie sprawy na drogę sądową) wezwania do zapłaty lub wezwania do zapłaty informującego o planowanym wpisie danych dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Tworząc tradycyjne wezwanie do zapłaty, zadbaj o to, aby zawierało ono:

  • datę i miejsce sporządzenia;
  • Twoje dane;
  • dane dłużnika;
  • informację o podstawie długu, np. fakturze z konkretnym numerem;
  • informację o kwocie zadłużenia oraz o wysokości odsetek;
  • informację o ostatecznym terminie spłaty długu;
  • informację o konsekwencjach braku płatności. W przypadku przedsądowego wezwania do zapłaty powinno być to oczywiście przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • własnoręczny podpis.


Dokument wyślij dłużnikowi pocztą, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Wezwanie do zapłaty informujące o planowanym wpisie do rejestru dłużników BIG zwiększy Twoje szanse na odzyskanie należności bez konieczności przekazywania sprawy na drogę sądową. Jak to możliwe? Aby zmniejszyć ryzyko towarzyszące zawarciu umowy z nierzetelnym płatnikiem, do rejestru dłużników regularnie zaglądają banki, firmy pożyczkowe, leasingodawcy, przedsiębiorcy i inne instytucje współpracujące z BIG-iem. Jeśli dane Twojego kontrahenta znajdą się na „czarnej liście”, może on mieć realne problemy ze wzięciem kredytu, pożyczki, zawarciem umowy na usługi telekomunikacyjne czy podpisaniem kontraktu z nowym klientem. Istnieje więc spora szansa, że aby uniknąć kłopotliwych konsekwencji wpisu, dłużnik zdecyduje się na opłacenie zaległej faktury już po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Zwłaszcza jeśli nie wykonał płatności celowo, odkładając dokument do teczki „na nieokreśloną przyszłość”.

Jeśli przedsiębiorca chce wpisać dług do rejestru dłużników, a dług wynika z umowy cywilnoprawnej z kontrahentem, to kwota długu musi wynosić co najmniej 200 zł (jeśli dłużnikiem jest osoba fizyczna) lub 500 zł (jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca). Jeśli dysponujesz wyrokiem sądu z tytułem wykonawczym – możesz umieścić dane dłużnika w rejestrze bez względu na kwotę długu.
Aby wysłać wezwanie szybko i wygodnie, wejdź na stronę www.big.pl i wypełnij formularz kontaktowy. Specjalista BIG skontaktuje się z Tobą, aby przeprowadzić Cię przez proces zawarcia umowy, akceptacji oferty i rejestracji. Po sfinalizowaniu formalności  otrzymaniu linku  zaproszeniem do platformy zaloguj się na platformę biznes.BIG.pl, wypełnij formularz zawierający dane dłużnika i zobowiązania. System wygeneruje pismo z niezbędnymi klauzulami, a pracownik BIG InfoMonitor wyśle dokument pocztą.

3. Wpisz dane nieterminowego płatnika do rejestrów dłużników


Jeśli wezwanie do zapłaty informujące o planowanym wpisie do rejestru dłużników nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, wpisz dane dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Dysponujesz wyrokiem sądu z tytułem wykonawczym? Dane dłużnika wpiszesz do rejestru już po upływie 14 dni od wysłania wezwania.
Jeśli podstawą roszczenia jest umowa lub faktura, możesz dokonać wpisu po upływie miesiąca od wysłania wezwania. Pamiętaj, w tym przypadku liczy się data wysyłki, a nie data odbioru.

Jak wpisać dłużnika do BIG?


Jeśli masz już konto w systemie Biznes.BIG.pl, zaloguj się na nie. Dzięki przejrzystej formie i intuicyjnej strukturze serwisu wpiszesz dane do rejestru szybko i wygodnie. Możesz też przygotować dane dłużnika i długu w wersji roboczej i ujawnić dług automatycznie po upływie miesiąca od wysyłki wezwania do zapłaty.

Dane dłużnika możesz umieścić także w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to baza prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Głównym celem jej działania jest gromadzenie i udostępnienia informacji o podmiotach, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań i są niewypłacalne. Co ważne, jako wierzyciel możesz wpisać do rejestru wyłącznie osobę fizyczną, także tę, która prowadzi działalność gospodarczą lub sprawuje funkcję np. prezesa spółki, jednak nie samą spółkę. Podmiot może trafić do bazy RDN na wniosek wierzyciela lub z urzędu, na mocy wyroku sądu.

Kluczem do odzyskania należności od nieterminowych płatników są nie tylko skuteczne narzędzia wspierające proces windykacji, ale także konsekwencja, determinacja i samozaparcie. Bez nich, nawet najlepsze techniki okażą się niewystarczające.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy