Jak otrzymać dotację? Rusza Nabór z Funduszy Europejskich | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Jak otrzymać dotację? Rusza Nabór z Funduszy Europejskich

Jak otrzymać dotację? Rusza Nabór z Funduszy Europejskich

W ramach programu Funduszy Europejskich Polska ma do dyspozycji 76 mld euro, stając się tym samym jednym z największych beneficjentów nowego budżetu unijnego. Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Kilka słów o Funduszach Europejskich dla Polski Wschodniej

Największy zakres wsparcia jest dostępny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje były udzielane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale także z Programu Inteligentny Rozwój i Polski Wschodniej (Program Polska Wschodnia).

W najbliższych siedmiu latach szerzej stosowane będzie wsparcie pozadotacyjne, tj. kredyty, gwarancje i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki i fundusze pożyczkowe i gwarancyjne. Ich warunki będą korzystniejsze w porównaniu z ofertą komercyjną, gdyż oprocentowanie będzie niższe, a proces ich uzyskania będzie łatwiejszy dla firm.

Dofinansowanie jest dostępne zarówno na przygotowanie strategii do realizacji, jak i na działania takie jak udział w targach czy przedsięwzięciach gospodarczych. Wsparcie przysługuje również na sfinansowanie kosztów usług doradczych czy kosztów opracowania studium wykonalności.

Na szczególną uwagę zasługuje Program Polska Wschodnia. Zapewnia specjalne wsparcie dla pięciu województw wschodnich w celu ich szybszego rozwoju. Na lata 2021-2027 dodatkowo uwzględniono województwo mazowieckie z wyłączeniem miasta Warszawy.

Program ma na celu umocnienie warunków konkurencyjności makroregionu oraz podniesienie jakości życia we wschodniej części kraju. Ma to zostać osiągnięte poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego i uzdrowiskowego dla rozwoju, zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społeczności poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej i tym samym wzmocnienie atrakcyjności osadniczej miast i wsi, zwłaszcza w dobie zmiana klimatu.

Wzornictwo przemysłowe – to się opłaca

Na dotacje na wzornictwo w Polsce Wschodniej przeznaczono 100 mln złotych. Program jest kierowany do firm zlokalizowanych na terenie województw Polski wschodniej. Wnioski o dofinansowanie można składać od maja do 29 sierpnia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania wzornictwa przy dostosowaniu produktu lub usługi do oczekiwań konsumentów.

Nawet 3 mln PLN do wzięcia!

W ramach programu dotacje na wzornictwo w Polsce Wschodniej można uzyskać dofinansowanie w kwocie nawet 3 mln złotych. Minimalna wartość kwalifikowanych kosztów musi wynosić 200 tys. złotych. Minimalny wkład własny to zaś 15% całości dofinansowania.

Kto może starać się o dotację?

Z nowej edycji programu mogą skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw – lubelskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, a także świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy oraz sąsiadujących z nią powiatów. Dofinansowanie można uzyskać na opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie.

Wykorzystaj szansę i sięgnij po unijne pieniądze

Środki można uzyskać na sfinansowanie kosztów usług doradczych, które są bezpośrednio związane z wykonaniem audytu wzorniczego, a także tych, które są konieczne do opracowania strategii wzorniczej i jej wdrożenia. Środki można też wykorzystać na zakup praw własności intelektualnej, licencji oraz patentów czy niezbędnego oprogramowania. Można je też spożytkować na opłacenie materiałów budowlanych czy kosztów robót, które związane są z instalacją maszyn czy innych urządzeń. Środki nie mogą być zaś spożytkowane na zakup nieruchomości.

W praktyce środki mogą być spożytkowane na przykład na opracowanie czy wdrożenie nowej usługi lub produktu. Zmiany jego wyglądu, rozszerzenia funkcjonalności. Mogą to być przedmioty codziennego użytku, usługi związane z turystyką, ochroną środowiska, transportem publicznym, rozwojem, a nawet jeśli o opracowanie nowych linii produkcyjnych mebli czy opakowań.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy