Jak zgłosić nieruchomość do opodatkowania w Lublinie? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Jak zgłosić nieruchomość do opodatkowania w Lublinie?

Jak zgłosić nieruchomość do opodatkowania w Lublinie?

Nieruchomość należy zgłosić do opodatkowania według jej adresu. Jeśli więc kupujesz grunt, dom lub mieszkanie w Lublinie, organem podatkowym właściwym do dopełnienia formalności jest Urząd Miasta Lublina. W tym poradniku dowiesz się, na jakim formularzu to zrobić, w jakim terminie złożyć dokumenty i czy można to zrobić przez Internet.

Jak i kiedy zgłosić nieruchomość do opodatkowania?

Zakup, przejęcie w posiadanie lub użytkowanie wieczyste nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy – powstaje on od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności ten obowiązek uzasadniający, czyli np. kupiono nieruchomość.

Na zgłoszenie nieruchomości masz 14 dni od jej nabycia, podpisania umowy użytkowania wieczystego itp. Jako osoba fizyczna składasz w tym celu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy masz nieruchomość we współwłasności z osobą prawną. Wtedy zamiast IN-1 składasz deklarację DN-1 i rozliczasz podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Czy można złożyć informację IN-1 online?

Informację IN-1 złożysz do Urzędu Miasta Lublina drogą tradycyjną lub elektroniczną. W pierwszym wypadku papierowy formularz, wypełniony i odręcznie podpisany, dostarcz do Urzędu osobiście lub wyślij pocztą. W drugim rozlicz podatek od nieruchomości online za pomocą kreatora, a następnie prześlij elektronicznie przez platformę ePUAP. W tym wypadku podpiszesz dokumenty Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Ważne! Dokumenty możesz też przygotować online, a następnie je wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do Urzędu Miasta Lublina w tradycyjnej formie papierowej.

Dopełnianie formalności związanych z podatkiem od nieruchomości może stanowić pewne wyzwanie. Szczególnie, gdy robisz to po raz pierwszy lub Twoja sytuacja jest specyficzna, np. nie wiesz dokładnie, jakie przeznaczenie nieruchomości wskazać. Jeśli chcesz skorzystać z kreatora, tutaj wypełnisz informację IN-1 online: https://przyjazne-deklaracje.pl/lublin/podatek-od-nieruchomosci/. Dla wielu osób forma ta okazuje się wygodniejsza niż uzupełnianie pojedynczych pól formularza.

Czy możesz korzystać ze zwolnienia z podatku?

Do informacji IN-1 obowiązują trzy załączniki. ZIN-1 składasz dla nieruchomości opodatkowanych, natomiast ZIN-2 dla nieruchomości zwolnionych z podatku. Trzeci załącznik, ZIN-3, służy do wykazania danych współwłaścicieli będących osobami fizycznymi.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyznacza katalog zwolnień z podatku od nieruchomości. To między innymi:

  •        budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej; położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej lub zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
  •        grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego;
  •        działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jeśli spełniają jeden z warunków określonych w ustawie (np. są emerytami, inwalidami, niepełnosprawnymi).

Powyższe pozycje nie wyczerpują listy wszystkich zwolnień. Ponadto Urząd Miasta Poznania ma prawo do ustalania indywidualnych preferencji w tym zakresie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy