Rola kobiet w gospodarce z każdym rokiem będzie rosła | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Rola kobiet w gospodarce z każdym rokiem będzie rosła

Rola kobiet w gospodarce z każdym rokiem będzie rosła

Nie da się nie zauważyć faktu, że kobiety coraz częściej biorą sprawy we własne ręce i zakładają własne biznesy. Jak wygląda obecna sytuacja prowadzonych przez nie mikroprzedsiębiorstw? I jakie trudności muszą pokonywać na swojej drodze?

Z każdym rokiem wpływ kobiet na gospodarkę staje się bardziej znaczący. Coraz więcej firm jest zakładanych przez żeńską część populacji, co powoduje, że kobiety w większym stopniu napędzają rozwój gospodarczy na całym świecie. Mimo że ogólny trend wydaje się być pozytywny, to jednak przedsiębiorczynie dalej zmagają się z wieloma problemami.

Droga pełna wyzwań

Według raportu GEM, globalny wskaźnik przedsiębiorczości rośnie szybciej wśród kobiet niż wśród mężczyzn[1] – już 250 milionów kobiet z całego świata prowadzi własny biznes[2]. Z badania wykonanego na zlecenie Visa wynika, że nie ma prostej odpowiedzi wyjaśniającej, co napędza ten wzrost. Jednakże przedsiębiorczynie zapytane o swoje motywacje wskazywały przede wszystkim możliwość realizacji pasji (48%), niezależność finansową (43%) oraz elastyczność (41%)[3].

Jednym z największych wyzwań, przed którym stają założycielki firm jest dostęp do finansowania. Prawie 80% przedsiębiorczyń w Stanach Zjednoczonych uznało na początku 2020 r., że jest w lepszej sytuacji niż pięć lat temu, ale wciąż 2/3 z nich zgłasza trudności w uzyskaniu niezbędnych funduszy na rozwój[4]. 61% założycielek firm wskazało, że środki na założenie swojego biznesu wyłożyły z własnej kieszeni[5]. Roczny deficyt finansowania małych firm i mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety sięga 300 mld dolarów.

Badania Visa pokazały dodatkowo, że jeśli chodzi o trudności w prowadzeniu firmy, to większość kobiet uważa, że są one takie same dla obu płci. Część z nich jednak wskazała, że negocjowanie kontraktów i pozyskiwanie środków finansowych sprawia mężczyznom mniej kłopotu[6]. Ponadto pieniądze dalej pozostają wśród wielu kobiet tematem tabu. Kobiety z pokolenia millenialsów częściej rozmawiają o swoich związkach i życiu seksualnym niż o zarobkach, oszczędnościach i inwestycjach. Mniej niż połowa z nich uważa, że warto rozmawiać z przyjaciółmi o finansach[7].

Dostęp do funduszy staje się szczególnie ważny w dobie pandemii. Ostatni rok spowodował rewolucję w handlu oraz głębokie zmiany w zachowaniu konsumentów, objawiające się m.in. wzrostem popularności zakupów w internecie. Klienci sklepów również coraz częściej płacą kartami w sposób zbliżeniowy. Dlatego firmy, które przyjmowały tylko płatności gotówką i nie posiadały terminala, bądź nie prowadziły jednocześnie działalności w internecie są szczególnie narażone na skutki obostrzeń związanych z pandemią. Kluczem jest zaadoptowanie się do nowych warunków i odnalezienie się w nowej cyfrowej rzeczywistości, w czym wielu mniejszym przedsiębiorcom pomagają działania Fundacji Polska Bezgotówkowa, której współzałożycielem jest Visa. Każdy przedsiębiorca, który chce rozpocząć akceptację płatności kartami, może otrzymać terminal za zero złotych na rok, bez żadnych dodatkowych opłat. W Polsce działa już ponad milion terminali płatniczych obsługujących płatności zbliżeniowe, a ponad 350 tysięcy z nich zainstalowano dzięki działalności Fundacji.

Inkluzywność przede wszystkim

Dokonująca się na naszych oczach cyfrowa rewolucja spowodowała, że branża finansowa stoi przed ogromnym wyzwaniem dostosowania się do jej dynamiki. Błyskawicznie zmieniający się rynek doprowadził do pojawienia się nowych oczekiwań ze strony klientów, a co za tym idzie, tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań. Warto podkreślić coraz większy udział w tych procesach kobiet.

Visa zwraca uwagę na ich rosnący potencjał w sektorze nowych technologii i nie tylko. Firma chce wykorzystać w pełni możliwości tkwiące w swoim know-how, eksperckiej wiedzy, gotowych narzędziach i zasobach finansowych, aby pomóc przyszłym i obecnym przedsiębiorczyniom w osiąganiu sukcesów i realizacji ich celów zawodowych. W lutym 2019 r. Visa wystartowała z inicjatywą She’s Next, Empowered by Visa. Jest to globalna platforma mająca zachęcić kobiety na całym świecie do budowania, prowadzenia i rozwijania swoich firm. W ramach tej inicjatywy tworzone były darmowe warsztaty online, podczas których właścicielki małych przedsiębiorstw mogły usłyszeć od najbardziej wpływowych liderek w branży kluczowe wskazówki i porady dotyczące prowadzenia firmy. Dodatkowo celem programu było zachęcenie kobiet do tego, żeby w szczery i otwarty sposób mówiły o pieniądzach.

Z kolei w kwietniu ubiegłego roku, tuż po wybuchu pandemii, uruchomiono w ramach Visa Foundation środki finansowe na realizację projektów kierowanych do osób i grup najbardziej potrzebujących pomocy. W ciągu kolejnych 5 lat Visa planuje przeznaczyć 200 mln dolarów na pomoc firmom najbardziej dotkniętych skutkami rozpowszechniania się wirusa. Szczególne miejsce wśród adresatów powyższych działań zajmują właśnie kobiety.

Więcej informacji o wsparciu kobiecych biznesów przez Visa oraz na temat sytuacji rynkowej przedsiębiorczyń można znaleźć na blogu Visa.


[7] https://www.forbes.com/sites/elanagross/2019/02/14/visas-new-shes-next-initiative-aims-to-empower-female-founders/?sh=7d32c3183500

Fundacja Kobiety e-biznesu powstała w celu wspierania przedsiębiorczości kobiet i rozwoju ich kompetencji w obszarze cyfryzacji. Więcej artykułów tematycznych znajdziesz w strefie wiedzy https://www.kobietyebiznesu.pl/strefawiedzy/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy