Różnice i podobieństwa między pokoleniami na rynku pracy — jak dostosować metody zarządzania? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Różnice i podobieństwa między pokoleniami na rynku pracy — jak dostosować metody zarządzania?

Różnice i podobieństwa między pokoleniami na rynku pracy — jak dostosować metody zarządzania?

Rynek pracy jest areną, na której dochodzi do ścierania wielu pokoleń. Każde z nich wnosi ze sobą swoje unikalne doświadczenia, wartości i oczekiwania, co z kolei pociąga za sobą liczne wyzwania – również w kontekście metod zarządzania. Od doświadczonych Baby Boomers, przez samodzielnych przedstawicieli Generacji X, aż po technologicznie zaawansowanych Millenialsów i wschodzącą Generację Z. Bez wątpienia rozumienie i skuteczne zarządzanie tą różnorodnością jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Czym charakteryzuje się wielopokoleniowy zespół? Jak nim zarządzać, jak to wpływa na rozwój firmy i na które różnice zwrócić szczególną uwagę?

Cztery pokolenia — ogólna charakterystyka różnych pokoleń

Przedstawiciele generacji Baby Boomers to osoby urodzone w latach 1946-1964, wyróżniające się silnym etosem pracy, dużą lojalnością wobec pracodawcy i skupieniem. Jej najwyższą wartością jest ciężka praca oparta na tradycji i hierarchii. Zaraz za nią znajduje się Generacja X (lub pokolenie X) urodzona w latach 1965-1980. Ich główną cechą jest niezależność, zdolność do adaptacji, doświadczenie zawodowe, a także chęć uzyskania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i pracą. Najwyższą wartością tej grupy jest elastyczność, która zderza się z konkretnymi oczekiwaniami zawodowymi – tj. stabilizacją, jasną komunikacją i możliwością awansu. 

Jedną z najliczniejszych grup na rynku pracy są Millenialsi (tzw. pokolenie Y), urodzeni w latach 1981-1996. Ich wiodącą cechą jest biegłość technologiczna, która idzie w parze z dużą orientacją na współpracę. Pracownicy z tejże grupy cenią niezależność, feedback i mają potrzebę uznania. Dodatkowo ich największą wartością jest work-life balance, poszanowanie życia prywatnego i celowość pracy, która ściśle wynika z potrzeby ciągłego rozwoju. Grupa ta zna języki obce, zaznajomiła się z technologią i jest świadoma, jak ważny jest zespół. Te wartości nijako zapowiedziały nową generację Z – tj. najmłodszą grupę zawodową, urodzoną po 1997 roku. Młodsi pracownicy są mocno zorientowani na wielozadaniowość, rozwój zawodowy i innowację w codziennej pracy. Nie boją się technologicznych nowości, automatyzacji, sztucznej inteligencji, ceniąc przy tym inkluzywność i różnorodność. W swojej pracy oczekują przede wszystkim elastyczności, indywidualnego podejścia oraz nowych technologii.

Młodsze vs. starsze pokolenia. Poszczególne generacje a różnice w miejscu pracy

Już ten krótki wstęp wskazał, że różnorodność pokoleniowa przynosi ze sobą odmienne podejście do pracy, technologii, komunikacji i oczekiwań zawodowych. Te różnice, jeśli są odpowiednio zarządzane, mogą być zarówno źródłem siły i innowacji, jak i… nieporozumień i konfliktów. 

Kluczowe jest więc zrozumienie, że o ile starsi pracownicy, tj. pokolenie Baby Boomers cenią ciężką pracę, którą traktują jako wyraz swojej lojalności, o tyle np. Generacja Z dąży do szybkiego awansu, elastyczności i nowatorskiego podejścia ze strony pracodawcy. Ci pierwsi są więc mniej swobodni w technologii, podczas gdy pokolenie X, Y, Z chętniej sięgają po media społecznościowe, AI, chatboty, ERP i CRM.

Kluczową różnicą jest także sposób komunikacji. Zarówno pokolenie BB, jak i Generacja X preferują tradycyjną formę, spotkania twarzą-w-twarz, hierarchię i podporządkowanie się do odgórnych norm. Z kolei młodsi ludzie — tj. Milenialsi i Zetki — komunikują się głównie cyfrowo (np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych), cenią otwartość, feedback, płynność informacji zwrotnej, ale także współpracę i poszanowanie dla różnych punktów widzenia. 

Te różnice pokoleń mają kluczowy wpływ na rozwiązywanie problemów, przepływ informacji zwrotnej, partnerskie relacje, mocne strony, praktyczne umiejętności, a także rytm pracy. To w oczywisty sposób powoduje szereg, liderskich wyzwań, którym sprostać musi świadomy i kompetentny menedżer.

Podobieństwa pokoleniowe na polu zawodowym

Pomimo różnic międzypokoleniowych, istnieją również wspólne wartości i cele, które łączą wszystkie te grupy. Jednym z nich jest silna potrzeba wykonywania pracy, która przynosi satysfakcję i ma konkretny cel. Niezależnie od pokolenia — pracownicy cenią stabilność zatrudnienia, poczucie bezpieczeństwa i chcą czuć się ważni. Przy tym wszystkim chcą mieć wpływ na swoje miejsce pracy, a także pragną wzbudzać szacunek wśród przełożonych i współpracowników. To idzie w parze z silną potrzebą doszkalania na różnych etapach rozwoju zawodowego.

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Efektywne zarządzanie różnorodnością pokoleniową wymaga dostosowania strategii zarządzania do potrzeb i preferencji różnych grup wiekowych. Ważne jest więc, aby metody zarządzania w całej organizacji wyróżniały się:

  • Elastycznością – wykorzystanie różnych kanałów i stylów komunikacji, od tradycyjnych spotkań i rozmów telefonicznych, po komunikację cyfrową i media społecznościowe. Kluczowe przy tym jest znajdowanie wspólnego języka, który przemawia do wszystkich pokoleń, jednocześnie szanując ich osobiste preferencje.
  • Szacunkiem do indywidualności – budowanie indywidualnych planów rozwoju pomaga odpowiedzieć na różnorodne cele i aspiracje.
  • Zrozumieniem dla różnych motywacji – od stabilności i bezpieczeństwa w przypadku starszych pokoleń, po możliwości rozwoju dla młodszych pokoleń. W metodach zarządzania kluczowe jest zrozumienie tych różnic – bez oceny i wartościowania.
  • Chęcią współpracy — promowanie zrozumienia i współpracy między różnymi pokoleniami w miejscu pracy może prowadzić do lepszego rozwiązywania problemów i większej innowacyjności całego, międzypokoleniowego zespołu.

Aby rozumieć i szanować te różnice nierzadko konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich programów edukacyjnych. Przykładem jest szkolenie zarządzanie zespołem od Vademecum Konferencje i Szkolenia, które nastawione jest na rozwijanie konkretnych umiejętności miękkich u świadomych liderów. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z branży, którzy dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także narzędziami i praktycznymi wskazówkami, które wykorzystać można podczas pracy z wielopokoleniowym zespołem.

1 Komentarz

  1. Oliwia

    ważny temat ale nie jest łatwo

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy