Rozwód a unieważnienie kredytu we Frankach - W 2024 będzie łatwiej? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Rozwód a unieważnienie kredytu we Frankach – W 2024 będzie łatwiej?

Rozwód a unieważnienie kredytu we Frankach – W 2024 będzie łatwiej?

Rozwód jest trudnym i emocjonalnie obciążającym procesem, który często prowadzi do rozpatrywania spraw finansowych, takich jak podział majątku i zobowiązań. Jednym z tych zobowiązań może być umowa kredytowa we frankach szwajcarskich, która może stanowić poważne wyzwanie dla rozwiedzionych małżonków. Dotąd wiele sądów różnie interpretowało kwestię współuczestnictwa kredytobiorców w takich sprawach, co mogło utrudnić dochodzenie swoich praw w związku z tym, że byli małżonkowie musieli osiągnąć porozumienie w sprawie pozwania banku.

 Jednakże, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r., oznaczona numerem III CZP 12/23, wprowadza przełomowe zmiany, które ułatwiają rozwiedzionym małżonkom unieważnienie umowy kredytowej we frankach. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe informacje na temat wpływu rozwodu na umowy kredytowe we frankach oraz omówimy nowe zasady wynikające z uchwały Sądu Najwyższego.

Współuczestnictwo konieczne w sprawach o umowy kredytowe

Jednym z głównych problemów, z którym spotykali się rozwiedzeni małżonkowie w sprawach dotyczących unieważnienia umów kredytowych we frankach, było tzw. współuczestnictwo konieczne. Dotychczas część sądów wymagała, aby wszyscy kredytobiorcy wnioskowali o unieważnienie umowy lub wzywała drugiego byłego małżonka do uczestnictwa w postępowaniu sądowym. To ograniczenie utrudniało rozwiedzionym małżonkom dochodzenie swoich praw w przypadku abuzywnych umów kredytowych zwłaszcza gdy pozostawali w konflikcie.

Jednakże, uchwała Sądu Najwyższego z 19 października 2023 r. radykalnie zmienia tę sytuację. Sąd Najwyższy orzekł, że w sprawach dotyczących nieważności umów kredytowych we frankach nie jest wymagane współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców. Oznacza to, że jeden z byłych małżonków może złożyć pozew przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej bez konieczności uczestnictwa drugiego byłego małżonka.

Przypadek przedstawiony sądowi najwyższemu

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 12/23) wynikała z pytania prawego zadawanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sprawa dotyczyła umowy kredytu na pokrycie kosztów budowy domu, zawartej przez byłych małżonków w 2005 r. na kwotę ponad 1 mln zł indeksowaną kursem franka szwajcarskiego. Po rozwodzie tylko kobieta wystąpiła z pozwem przeciwko bankowi, mając na uwadze niedopuszczalne postanowienia umowne i domagając się unieważnienia umowy. Były mąż kobiety formalnie pozostawał dłużnikiem banku, jednak nie wyraził zainteresowania uczestnictwem w procesie sądowym.

W pierwszej instancji sąd okręgowy oddalił pozew kobiety, nie biorąc pod uwagę zapisów umowy kredytowej. Uzasadniając swoją decyzję, wskazał, że ewentualny wyrok unieważniający umowę kredytową dotyczyłby wszystkich stron umowy, wobec czego wszyscy kredytobiorcy powinni uczestniczyć w postępowaniu. Kobieta odwołała się od tej decyzji do sądu apelacyjnego, który z kolei zwrócił się z pytaniem prawem do Sądu Najwyższego w związku z istotnym wątpliwościami dotyczącymi współuczestnictwa kredytobiorców w sprawie unieważnienia umowy.

Wpływ uchwały Sądu Najwyższego na rozwiedzionych małżonków

Uchwała Sądu Najwyższego numer III CZP 12/23 ma ogromne znaczenie dla rozwiedzionych małżonków, którzy chcą dochodzić swoich praw w sprawach dotyczących umów kredytowych we frankach. Dotychczasowe wymaganie uczestnictwa wszystkich kredytobiorców lub wzywanie drugiego byłego małżonka do postępowania sądowego było często niepraktyczne i utrudniało dochodzenie praw przez rozwiedzonych małżonków.

Nowa uchwała Sądu Najwyższego oznacza, że jeden z byłych małżonków może złożyć pozew przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej we frankach bez konieczności angażowania drugiego byłego małżonka. To daje rozwiedzionym małżonkom większą niezależność i umożliwia skuteczniejsze dochodzenie swoich praw w przypadku abuzywnych umów kredytowych.

Konsekwencje dla Sądów i Kredytobiorców Frankowych

Jak podaje Michał Augustynowicz, redaktor eksperckiego portalu dla Frankowiczów CHF24.PL uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r. ma ogromne znaczenie dla sposobu, w jaki sądy będą rozpatrywać sprawy dotyczące umów kredytowych we frankach w przypadku rozwodów. Nowe zasady wprowadzone przez Sąd Najwyższy ułatwiają rozwiedzionym małżonkom dochodzenie swoich praw, eliminując konieczność współuczestnictwa wszystkich kredytobiorców w sprawie unieważnienia umowy.

Dla rozwiedzionych małżonków oznacza to większą swobodę i możliwość indywidualnego działania w celu unieważnienia abuzywnej umowy kredytowej. Nie będą już zależni od decyzji i uczestnictwa drugiego byłego małżonka w procesie sądowym. Taki wyrok może mieć również wpływ na inne sprawy związane z umowami kredytowymi we frankach, otwierając drogę do skutecznego dochodzenia praw przez kredytobiorców frankowych.

Podsumowanie

Dzięki uchwale Sądu Najwyższego z 19 października 2023 r., rozwiedzeni małżonkowie zyskują większą swobodę w dochodzeniu swoich praw bez konieczności angażowania drugiego byłego małżonka. Nowe zasady wprowadzone przez Sąd Najwyższy ułatwiają unieważnienie umów kredytowych we frankach i dają rozwiedzionym małżonkom większą niezależność w rozwiązywaniu finansowych zobowiązań po rozwodzie. Warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawniczej, która pomaga w unieważnieniu umów kredytowych we frankach i zapewnia kompleksową pomoc w rozwiązywaniu spraw związanych z rozwodem.

Autor: Michał Augustynowicz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy