Sprzedaż firmy jednoosobowej (działalności gospodarczej) | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Sprzedaż firmy jednoosobowej (działalności gospodarczej)

Sprzedaż firmy jednoosobowej (działalności gospodarczej)

Sprzedaż firmy jednoosobowej to specyficzny proces, do którego właściciel firmy musi się prawie zawsze odpowiednio przygotować. Wynika to w duże mierze z tego, że w praktyce nie odróżnia się majątku firmy jednoosobowej od majątku jej właściciela. Sytuacja jest znacznie prostsza, gdy w jednoosobowej działalności gospodarczej stosuje się księgi rachunkowe (pełną księgowość).

Sprzedaż firmy jednoosobowej może być dokonana na trzy sposoby:

  • sprzedaż przedsiębiorstwa,
  • przekształcenie firmy jednoosobowej w spółkę z o.o. i zbycie udziałów,
  • sprzedaż majątku firmy i uregulowanie jej zobowiązań.

Poniżej opiszę wszystkie z wymienionych powyżej sposobów sprzedaży firmy. Dodatkowo, wyjaśnię czym jest przedsiębiorstwo i jaką odgrywa rolę w procesie sprzedaży jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sprzedaż firmy jednoosobowej jako zbycie przedsiębiorstwa

Zanim przejdę do wyjaśnienia na czym polega sprzedaż firmy jednoosobowej poprzez zbycie przedsiębiorstwa, przedstawię definicję przedsiębiorstwa.

Według zapisów kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo to zespół powiązanych ze sobą składników majątku materialnego i niematerialnego oraz zobowiązań, którego celem jest realizowanie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje w każdej firmie, która prowadzi działalność biznesową. Forma prawna takiej firmy nie odgrywa żadnego znaczenia. Tym samym, przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach firmy, która działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, jak również jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy spółka jawna.

Identyfikacja składników przedsiębiorstwa

Sprzedaż firmy jednoosobowej poprzez zbycie przedsiębiorstwa wymaga podjęcia działań przygotowawczych. Chodzi przede wszystkim o identyfikację składników przedsiębiorstwa, które ma być przedmiotem transakcji zbycia firmy.

Proces ten, w dużej mierze zależy od typu ewidencji księgowej z jakiej korzysta dana firma jednoosobowa. W większości, firmy jednoosobowe stosują ewidencję uproszczoną. Jednak, po przekroczeniu przychodów o równowartości dwóch milionów euro, działalności gospodarcze są zobligowane do stosowania tzw. pełnej księgowości.

Księgowość uproszczona to na przykład szeroko stosowana podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR), ale także rozliczanie na bazie ryczałtu. Ewidencja ta w bardzo ogólny sposób odnosi się do przychodów i kosztów, a także majątku firmy i jej zobowiązań. Z tego powodu wyodrębnienie składników przedsiębiorstwa na bazie danych finansowych, pozyskanych z tej ewidencji, nie jest możliwe. Takie informacje można jedynie uzyskać od właściciela firmy.

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) dostarcza bardzo szczegółowych informacji na temat tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Dlatego też, sprzedaż firmy jednoosobowej stosującej księgi rachunkowe nie wymaga zbyt wielu dodatkowych przygotowań.

Przekształcenie w spółkę z o.o. i zbycie udziałów

Sprzedaż firmy jednoosobowej może być dokonana w sposób pośredni. Taka sprzedaż polega na wcześniejszym przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciel firmy może też dokonać wniesienia przedsiębiorstwa aportem do nowo utworzonej spółki.

W obu z wymienionych sytuacjach przeprowadza się wydzielenie przedsiębiorstwa. Jak wyjaśniłem powyżej, chodzi tu o oddzielenie majątku przedsiębiorstwa od majątku przedsiębiorcy.

Po przekształceniu firmy jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorca staje się właścicielem takiej spółki. Kolejny krok w procesie sprzedaży to zbycie udziałów spółki.

Ta ścieżka sprzedaży firmy jednoosobowej jest dość długotrwała i skomplikowana. Natomiast, sam proces sprzedaży udziałów stosunkowo prosty.

Sprzedaż firmy jednoosobowej poprzez wyprzedaż jej majątku

Sprzedaż firmy jednoosobowej poprzez zbycie poszczególnych składników majątku firmy to najprostsza ścieżka zbycia firmy. Ma ona sens z pewnością wtedy, gdy wycena firmy nie przewyższa wartości poszczególnych składników majątku z uwzględnieniem zobowiązań.

Taka sytuacja ma to miejsce wtedy, gdy w firmie nie została wytworzona pozabilansowa wartość niematerialna w postaci na przykład brandu czy know-how.

Realizując tę ścieżkę sprzedaży firmy jednoosobowej, jej właściciel sprzedaje majątek rzeczowy firmy i zapasy, czeka na spływ należności oraz reguluje zobowiązania. W wyniku takiej transakcji dochodzi w praktyce do likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej.


Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w obszarze sprzedaży firmy, jej wyceny i pozyskiwania kapitału.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy