Zarządzanie i przywództwo? Sprawdź jaki styl częściej stosujesz | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Zarządzanie i przywództwo? Sprawdź jaki styl częściej stosujesz

Zarządzanie i przywództwo? Sprawdź jaki styl częściej stosujesz

Zarządzanie i przywództwo – często używamy niby podobne pojęcia, a jednak są bardzo rozbieżne. Zasadnicza różnica polega na bardzo szczególnej relacji między szefem a podwładnymi, między przywódcą a zwolennikami. Jest ona pełna ambiwalencji, daleka od lukrowanych obrazków[1].

Zarządzanie i przywództwo, szefowanie i przywództwo – jak zatem wygląda różnica pomiędzy tymi pojęciami i podejściami? Krótkie i jakże wymowne zestawienie zawiera poniższe zestawienie.

Tabela: Różnica pomiędzy „szefowaniem” a przywództwem

Szef kieruje pracownikamiPrzywódca szkoli pracowników
Szef wykorzystuje swój autorytetPrzywódca wyzwala w ludziach działania
Szef wywołuje lęk u podwładnychPrzywódca wzbudza entuzjazm
Szef używa słowa „ja”Przywódca używa słowa „my”
Szef szuka winnych niepowodzeńPrzywódca szuka drogi do sukcesu
Szef wie, jak należy pracowaćPrzywódca daje przykład dobrej pracy
Szef mówi „proszę to zrobić!”Przywódca mówi „zróbmy to!”

Źródło:  John C. Maxwell, Być liderem, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2007

Inne podejście do różnic między zarządzaniem a przywództwem prezentuje J. Kotter[2]:

Menedżer Lider
Planuje i budżetuje
Tworzy plan
Ustala harmonogramy
Alokuje zasoby
Ustala kierunek
Kreuje wizję
Spogląda z szerszej perspektywy
Ustala strategię
Organizuje
Zapewnia strukturę organizacyjną
Jest odpowiedzialny za zatrudnianie pracowników
Ustala zasady i procedury
Łączy ludzi
Komunikuje cele
Poszukuje zaangażowania
Buduje zespoły i koalicje
Kontroluje i rozwiązuje problem
Rozwija system motywacyjny
Generuje kreatywne rozwiązania
Koryguje
Motywuje i inspiruje
Mobilizuje
Dzieli się odpowiedzialnością
Pomaga zaspokoić potrzeby

Źródło: P. Korzyński, Przywództwo w erze cyfrowej,  Poltex Sp.  z o.o., Warszawa 2018, s. 28


[1] A.K. Koźmiński; Tajemnice przywództwa [w:] Management and Business Administration. Central Europe. Vol. 21, No. 1(120): s.  3–12

[2] Porównaj: J. Kotter, What leaders really do, Harvard Business Review, 63(3), 103-111, 2001

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy