Szkolenia dla pracowników firm – kompendium wiedzy | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Szkolenia dla pracowników firm – kompendium wiedzy

Szkolenia dla pracowników firm – kompendium wiedzy

Zapoznaj się z naszym kompendium wiedzy dotyczącym szkoleń pracowniczych w firmach. Sprawdź jaką rolę pełnią, jakie są popularne tematy szkoleń dla pracowników oraz jakie typy szkoleń funkcjonują na rynku.

Jaką rolę spełniają szkolenia w przedsiębiorstwie?

Szkolenia są ważnym elementem rozwoju pracowników oraz poprawy wydajności i efektywności w przedsiębiorstwie. Pełnią one wiele różnych ról w zależności od celów, jakie chce osiągnąć firma. Najważniejsze zadania, jakie spełniają szkolenia w przedsiębiorstwie to między innymi:

 • Poprawa umiejętności i wiedzy pracowników – szkolenia pozwalają na doskonalenie umiejętności pracowników, a także na zdobywanie nowych, niezbędnych kompetencji, które są potrzebne do wykonywania pracy.
 • Adaptacja do nowych technologii i procesów – wraz z rozwojem technologii i zmianami w procesach biznesowych, pracownicy muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami. Szkolenia pozwalają na dostosowanie się do nowych wymogów.
 • Podniesienie motywacji pracowników – szkolenia są sposobem na pokazanie pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój i umiejętności. Daje to poczucie satysfakcji i motywacji, co przekłada się na wydajność i jakość pracy.
 • Poprawa wyników firmy – szkolenia mogą przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy, ponieważ dobrze wykształceni i wykwalifikowani pracownicy mogą wykonywać swoje zadania sprawniej i skuteczniej.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole – szkolenia stanowią okazję do integracji i wymiany doświadczeń między pracownikami, co pozytywnie wpływa na atmosferę w zespole oraz na efektywność pracy. Szkolenia team buildingowe pozwalają również kształtować zespoły z pracowników, którzy do tej pory nie mieli okazji pracować wspólnie.
 • Przygotowanie do awansu – szkolenia mogą być także sposobem na przygotowanie pracowników do awansu na wyższe stanowiska, co jest korzystne zarówno dla firmy, jak i dla pracowników. Jest to ważne zwłaszcza, gdy na danym rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników lub też ich zatrudnienie wiąże się z wysokimi kosztami.

W zależności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa, szkolenia mogą spełniać różnorodne funkcje, a ich przeprowadzenie może być kluczowe dla rozwoju firmy i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Tematyka szkoleń dla pracowników

Istnieje wiele różnych rodzajów szkoleń, które można rozważyć w firmie w celu zapewnienia rozwoju zasobów ludzkich. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 • Szkolenia zawodowe – szkolenia, które pozwalają na zdobycie i doskonalenie konkretnych umiejętności i wiedzy związanej z daną pracą. Mogą to być szkolenia techniczne, szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, zarządzania itp.
 • Szkolenia interpersonalne – szkolenia, które mają na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych pracowników. Mogą to być szkolenia z zakresu negocjacji, zarządzania konfliktami, prezentacji, budowania zespołu itp.
 • Szkolenia z zakresu zarządzania – szkolenia, które pozwalają na doskonalenie umiejętności zarządzania, takie jak planowanie, organizacja, koordynacja, motywowanie i ocena pracowników.
 • Szkolenia rozwoju osobistego – szkolenia, które pozwalają na rozwijanie umiejętności osobistych, takich jak zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie, kreatywność, przywództwo itp.
 • Szkolenia w ramach programów mentoringowych – szkolenia, które pozwalają na rozwijanie umiejętności poprzez pracę z mentorem, który dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi pracownikami.
 • Szkolenia online – szkolenia, które są realizowane w formie e-learningu, pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności w dogodnym dla pracownika czasie i miejscu.

Ważne jest, aby dobierać odpowiednie szkolenia, biorąc pod uwagę potrzeby firmy i pracowników oraz cele, jakie chce się osiągnąć. Szkolenia powinny być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności pracowników oraz do ich planów rozwoju zawodowego.

W doborze szkoleń dla pracowników pomóc mogą internetowe katalogi szkoleń, które pozwalają szybko odnaleźć ofertę dopasowaną do naszych potrzeb. Szkolenia dla pracowników firm oraz kursy znajdziemy między innymi w portalu Eventis (przejdź do listy szkoleń: https://eventis.pl/szkolenia-kursy/dla-pracownikow-firm), ale też na Linkedin Learning czy też Udemy, jeśli nasi pracownicy posługują się językiem angielskim.

Jakie są główne typy szkoleń pracowniczych

Główne typy szkoleń to:

Szkolenia otwarte – organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, skierowane do osób z różnych firm i branż. Zazwyczaj odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej lub w specjalnie wynajętych salach konferencyjnych. Są to szkolenia ogólnodostępne, których uczestnictwo może być płatne.

Szkolenia zamknięte – organizowane przez firmę, w której pracują pracownicy, dla wybranej grupy lub indywidualnych pracowników. Są to szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań danej firmy. Zazwyczaj odbywają się w siedzibie firmy lub w specjalnie wynajętych salach konferencyjnych.

Szkolenia wewnętrzne – organizowane przez firmę, w której pracują pracownicy, przez innych pracowników lub specjalistów zewnętrznych, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę. Są to szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań danej firmy. Odbywają się w siedzibie firmy lub w specjalnie wyznaczonych miejscach.

Szkolenia on-line – szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem Internetu, na platformach e-learningowych. Uczestnictwo w szkoleniu on-line może być elastyczne, dostosowane do harmonogramu pracownika i wymagań firmy.

Szkolenia zewnętrzne – organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, skierowane do pracowników jednej lub wielu firm. Są to szkolenia, które pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które nie są dostępne w ramach szkoleń wewnętrznych.

W każdej firmie należy zastosować różne typy szkoleń, w zależności od potrzeb i wymagań firmy oraz pracowników. Szkolenia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, ich specjalizacji i do wymagań stanowisk, które zajmują.

Obowiązkowe kursy i szkolenia dla pracowników firm

W Polsce istnieje kilka obowiązkowych szkoleń, które muszą być przeprowadzone przez pracodawcę dla swoich pracowników. Jednym z takich szkoleń jest szkolenie BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy), które ma na celu przekazanie pracownikom wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz przeciwdziałanie wypadkom przy pracy. Innym obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które jest wymagane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę lub jego pracowników. Kolejnym obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie przeciwpożarowe, którego celem jest nauczenie pracowników, jak postępować w przypadku wybuchu pożaru i jak zapobiegać jego powstawaniu.

Ponadto, istnieją również inne szkolenia, które mogą być wymagane w zależności od branży lub rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo, pracownicy związani z przewozem drogowym muszą przejść szkolenie z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, a pracownicy związani z obsługą żywności powinni odbyć szkolenie z zasad higieny w gastronomii.

Warto zauważyć, że obowiązkowe szkolenia mogą różnić się w zależności od zmieniających się przepisów prawnych, dlatego warto regularnie monitorować i aktualizować wiedzę w tej kwestii.

Podsumowanie

Warto również pamiętać, że szkolenia, oprócz spełniania już wymienionych funkcji, mogą również pełnić funkcję networkingową. Spotkania z innymi pracownikami z branży, którzy biorą udział w takim szkoleniu, dają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych i zdobycia wiedzy na temat trendów i nowości w danej branży. Dzięki temu pracownicy mogą poszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się więcej o innych firmach i zyskać nowych partnerów biznesowych. Współpraca i nawiązanie relacji z innymi przedsiębiorstwami może prowadzić do przyszłych korzyści dla firmy, takich jak zwiększenie liczby klientów czy partnerów biznesowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy