Upadłość konsumencka - kto i kiedy powinien się na nią zdecydować? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Upadłość konsumencka – kto i kiedy powinien się na nią zdecydować?

Upadłość konsumencka – kto i kiedy powinien się na nią zdecydować?

W Polsce coraz więcej osób boryka się z problemem zadłużenia, co skutkuje wzrostem liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich. W tym artykule przedstawimy aktualne dane dotyczące upadłości konsumenckiej w Polsce, prognozy na przyszły rok oraz najbardziej dotknięte regiony.

Aktualne dane dotyczące upadłości konsumenckiej w Polsce

Aktualnie dostępne dane wskazują na rosnącą liczbę ogłoszonych upadłości konsumenckich w Polsce. Tylko w pierwszej połowie 2023 roku ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 10 526 osób, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Szacuje się, że liczba upadłości osób fizycznych w całym 2024 roku może przekroczyć 20 000, co byłoby rekordowym wynikiem. Najwięcej upadłości odnotowano w województwie śląskim, szczególnie w miastach takich jak Gliwice, Katowice i Bielsko-Biała.

Prognozy na przyszły rok dotyczące liczby upadłości konsumenckich są niepokojące. Wzrost cen produktów i usług, inflacja oraz rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej Polaków wpada w spiralę zadłużenia i nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Pandemia COVID-19 również ma negatywny wpływ na sytuację finansową wielu osób. Dlatego też można oczekiwać, że liczba upadłości konsumenckich będzie nadal rosnąć. Warto zwrócić uwagę, że upadłość konsumencka dotyka różne regiony Polski, ale najbardziej dotknięte są województwa śląskie, mazowieckie i wielkopolskie.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dosyć skomplikowanym procesem, który wymaga spełnienia określonych warunków i złożenia odpowiednich dokumentów. Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi dostarczyć wszystkie niezbędne informacje i dowody, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony przez sąd.

Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, potrzebne są dane i dokumenty dotyczące posiadanie następujących dokumentów:

  • miejsca zamieszkania,
  • posiadanego majątku,
  • poczynianych wydatków,
  • dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności.

Natomiast przydatne (choć nie wymagane) są takie dokumenty jak: pisma od komorników, wierzycieli, dokumenty o aktualnym stanie zdrowia.

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Można to zrobić osobiście na biurze podawczym sądu lub drogą pocztową. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez Internet za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Aby spełnić kryteria upadłości konsumenckiej, osoba ubiegająca się o nią musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dłużnik uznawany jest za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się powyżej 24 miesięcy.

Korzyści i ograniczenia związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się zarówno z korzyściami, jak i ograniczeniami dla dłużnika. Jedną z głównych korzyści jest możliwość umorzenia części zadłużenia, co oznacza, że niektóre długi mogą zostać całkowicie anulowane. Dotyczy to przede wszystkim zobowiązań finansowych, takich jak niespłacone pożyczki czy kredyty bankowe. Jednak nie wszystkie długi podlegają umorzeniu w ramach procedury upadłościowej. Długi alimentacyjne, związane z odszkodowaniami czy karą grzywny nie mogą zostać umorzone.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma również pewne ograniczenia i konsekwencje majątkowe dla dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik traci kontrolę nad swoim majątkiem, który zostaje przejęty przez syndyka sądowego. Syndyk może sprzedać majątek dłużnika w celu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że dłużnik może stracić nieruchomość, pojazd czy środki pieniężne na koncie bankowym.

Jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma również pozytywne strony dla dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a dłużnik jest chroniony przed windykacją ze strony wierzycieli. Ponadto, od momentu ogłoszenia upadłości przestają być naliczane odsetki od zaległych zobowiązań.

Alternatywne rozwiązania dla osób zadłużonych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, istnieją również inne alternatywne rozwiązania, które osoby zadłużone mogą rozważyć. Jednym z nich jest negocjowanie z wierzycielami w celu uzyskania planu spłaty długów. Warto skontaktować się z wierzycielami i przedstawić swoją sytuację finansową. Często wierzyciele są skłonni do zawarcia umowy spłaty, która uwzględni możliwości finansowe dłużnika. Negocjacje mogą prowadzić do ustalenia dogodnych warunków spłaty, takich jak obniżenie rat czy wydłużenie okresu spłaty.

Kolejną alternatywą jest skorzystanie z pomocy organizacji pozarządowych lub fundacji zajmujących się pomocą osobom zadłużonym. Takie organizacje oferują wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania finansami oraz negocjacji z wierzycielami. Mogą również pomóc w opracowaniu planu spłaty długów i udzielić informacji na temat dostępnych programów pomocowych. Warto skonsultować się z taką organizacją, aby uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Dodatkowo, osoby zadłużone mogą rozważyć skorzystanie z konsolidacji zadłużeń. Konsolidacja polega na połączeniu wszystkich zobowiązań finansowych w jedno, większe zobowiązanie. Dzięki temu można uzyskać niższą ratę i łatwiej zarządzać spłatą długów. Konsolidacja może być realizowana poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego lub skorzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się konsolidacją zadłużeń.

Jakie długi nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej?

Jak już wspomniano wcześniej, nie wszystkie długi mogą zostać objęte procedurą upadłości konsumenckiej. Istnieją pewne rodzaje zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu i nadal będą musiały zostać spłacone przez dłużnika. Jednym z takich rodzajów długów są alimenty. Dłużnik nadal będzie odpowiedzialny za ich spłatę, nawet jeśli ogłosi upadłość konsumencką. Alimenty są uważane za priorytetowe zobowiązania, które mają na celu zapewnienie środków utrzymania dla osób zależnych finansowo od dłużnika. Ponadto, kary nałożone w postępowaniach karnych nie podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Dłużnik będzie musiał uregulować swoje zobowiązania.

Konsekwencje dla dłużnika, jeśli niektóre długi nie zostaną umorzone, mogą być poważne. Nieuregulowane alimenty mogą prowadzić do postępowań egzekucyjnych, a dłużnik może zostać obciążony dodatkowymi kosztami i sankcjami prawno-finansowymi. W przypadku zaległych czynszów, właściciel mieszkania ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu i eksmisji dłużnika. Dlatego ważne jest, aby dłużnik świadomie podejmował decyzje dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej i brał pod uwagę wszystkie swoje zobowiązania finansowe.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy