Urlop z powodu siły wyższej - Zmiana, na którą dział kadr i płac musi się przygotować. | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Urlop z powodu siły wyższej – Zmiana, na którą dział kadr i płac musi się przygotować.

Urlop z powodu siły wyższej – Zmiana, na którą dział kadr i płac musi się przygotować.

Wprowadzenie nowego uprawnienia dla pracowników tj. urlopu z powodu “siły wyższej” stanowi wyzwanie dla działów kadr i płac. Nic w tym dziwnego, ponieważ to novum, z którym nikt do tej pory nie miał do czynienia. Co się zmieniło i jak dział kadr i płac powinien się na to przygotować? Czy szkolenia z prawa pracy pomogą pracownikom przystosować się do zmian? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Czego się dowiesz:

  • co wprowadziła nowelizacja ustawy w zakresie urlopu z powodu działania siły wyższej
  • Wyzwanie dla specjalistów – Z czym przyjdzie się mierzyć działom kadr i płac
  • Jak przygotować się na zmiany

Czym jest urlop z powodu siły wyższej?

Urlop z powodu siły wyższej to okoliczność, w której pracownik jest zwolniony od wykonywania swoich obowiązków zawodowych ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezależnych od niego okoliczności. Takie sytuacje mogą obejmować klęski żywiołowe, wypadki, epidemie, zamieszki, katastrofy naturalne, a także decyzje władz państwowych, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie miejsca pracy.

W takich sytuacjach pracownik ma prawo do zwolnienia z pracy. Urlop z powodu siły wyższej stanowi rodzaj absencji niezależnej od pracownika, który nie mógł przewidzieć wystąpienia takiej sytuacji i nie mógł jej uniknąć, co stanowi wyzwanie dla niego, ale również i dla działu kadr i płac firmy, w której pracuje.

Wyzwanie dla specjalistów z działów kadr i płac

Przepisy dotyczące urlopu z powodu siły wyższej mogą stać się problemem dla firmy, ponieważ nie każdy dział kadr i płac ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

Pracownicy tych działów powinni dokładnie zrozumieć, jakie sytuacje kwalifikują się do tego typu urlopu oraz jakie dokumenty i procedury muszą być spełnione, aby pracownik mógł z niego skorzystać.

Dlaczego warto przeszkolić dział kadr w zakresie nowych zmian?

Dział kadr powinien szkolić się z zakresu zmian w przyznawaniu urlopu z powodu siły wyższej z wielu istotnych powodów:

  • Aktualizacja wiedzy: Szkolenie umożliwi pracownikom działu kadr poznanie najnowszych przepisów dotyczących przyznawania urlopu z powodu siły wyższej. Dzięki temu będą na bieżąco z obowiązującymi regulacjami i unikną ewentualnych błędów czy nieścisłości w ich stosowaniu.
  • Precyzyjne interpretacje przepisów: Przyznanie urlopu z powodu siły wyższej może być związane z różnymi okolicznościami, a przepisy prawa nie zawsze są jednoznaczne. Szkolenie pozwoli pracownikom działu kadr zdobyć umiejętność precyzyjnej interpretacji przepisów, unikając błędnych decyzji i potencjalnych konfliktów z pracownikami.
  • Zminimalizowanie ryzyka prawnych: Niewłaściwe zarządzanie urlopem z powodu siły wyższej może prowadzić do naruszenia praw pracowniczych, co z kolei może skutkować roszczeniami pracowników czy sporami prawnymi. Szkolenie pozwoli działowi kadr zminimalizować ryzyko związane z tym obszarem.
  • Efektywne zarządzanie kadrami: Szkolenie pozwoli działowi kadr na bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie kadrami w sytuacjach, gdy konieczne jest przyznanie urlopu z powodu siły wyższej. Dzięki temu będzie można skutecznie reagować na zmienne sytuacje i zapewnić kontynuację działalności firmy.
  • Wsparcie pracowników: Urlop z powodu siły wyższej często jest nieunikniony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak choroba, katastrofy naturalne czy inne wydarzenia losowe. Szkolenie pozwoli działowi kadr na właściwe wsparcie pracowników w trudnych momentach i zminimalizowanie negatywnego wpływu na ich sytuację.
  • Utrzymanie dobrej reputacji firmy: Poprawne zarządzanie urlopem z powodu siły wyższej wpłynie na pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy, dbającego o dobro swoich pracowników. To może mieć istotne znaczenie w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników.

Czas na dobre szkolenie!

W Centrum Verte od lat szkolimy działy kadr i płac w zakresie wszelkich zmian prawnych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy. Na naszej stronie można znaleźć serię sprecyzowanych niczym laser szkoleń, które idealnie trafiają w potrzeby pracowników kadrowych. 

Na stronie Centrum Verte można znaleźć specjalną zakładkę szkolenia prawo pracy, gdzie znajdziesz wszystkie najnowsze informacje na temat wprowadzonych zmian i opcji, które pozwolą Ci zwiększyć swoją wiedzę i kompetencję w ich zakresie.

Podnieś swoje kompetencje i zapewnij prawidłową obsługę urlopu z powodu siły wyższej!

Chcesz przygotować się na zmiany? W takim razie temat urlopu z powodu siły wyższej powinien Cię zainteresować. Szukasz szkoleń, które Cię do tego przygotują? Kliknij tutaj: Szkolenie Prawo Pracy i zapisz się już dziś na szkolenie, które pomoże Ci rozwinąć kompetencje, dzięki czemu zapewnisz profesjonalne zarządzanie urlopem z powodu siły wyższej w swojej firmie!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy