Vendor Due Diligence - cel i główne korzyści badania | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Vendor Due Diligence – cel i główne korzyści badania

Vendor Due Diligence – cel i główne korzyści badania

Świat biznesu nie znosi próżni. Stąd też wiele firm przekształca swoją strukturę własnościową, szukając nowych właścicieli lub pozyskując strategicznych inwestorów. Zmiana właściciela niesie ze sobą nie tylko szanse, ale także potencjalne zagrożenia. Właściciele firm, którzy rozważają sprzedaż swojego przedsiębiorstwa, muszą się odpowiednio przygotować, aby jak najlepiej skorzystać z tej transakcji. Odpowiedzią na te wyzwania może być przeprowadzenie badania Vendor Due Diligence (VDD).

Analiza due diligence w skrócie

A więc czym jest Analiza due diligence? Już na etapie planowania decyzji o sprzedaży spółki należy uwzględnić różne czynniki, które mogą mieć potencjalny wpływ na transakcję. Ocena stanu faktycznego firmy jest bardzo ważna, bo brak odpowiedniego przygotowania osłabia pozycję właściciela w negocjacjach. 

Dlatego ważne jest dokonanie własnej analizy przedsiębiorstwa pod kątem prawnym, organizacyjnym, podatkowym i finansowym. Solidne przygotowanie firmy do procesu sprzedaży zwiększa jej wartość, co w rezultacie wpływa na ostateczną cenę transakcji oraz przyspiesza jej finalizację.

Czym jest Vendor Due Diligence?

Badanie Vendor Due Diligence to proces, którego celem jest uzyskanie, jak najlepszych warunków transakcji. Pomaga on w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub uniemożliwić przeprowadzenie transakcji. Wyniki tego badania zawierają konkretne wskazówki, propozycje zmian oraz scenariusze wyceny. 

Solidne przygotowanie na tym etapie zwiększa szanse na korzystny przebieg transakcji. Dzięki temu potencjalni inwestorzy będą mogli zapewnić firmie nie tylko szybszy rozwój, ale także stworzyć możliwość ekspansji na nowe rynki czy zyskać dostęp do nowych technologii.

Korzyści wynikające z Vendor Due Diligence

Vendor Due Diligence (VDD) przeprowadza się wyłącznie dla potrzeb strony sprzedającej tj. wcześniej niż tradycyjne badanie due diligence (DD). Może być realizowane samodzielnie lub przy wsparciu zewnętrznych doradców, którzy dzięki swojej wiedzy mogą dokonać obiektywnej analizy stanu faktycznego przedsiębiorstwa. To wewnętrzne badanie umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o spółce i dostarcza argumentów do końcowych negocjacji.

Badaniu VDD podlegają te same obszary, które później są analizowane w ramach due diligence, takie jak aspekty prawne, finansowe, kadrowe, informatyczne, organizacyjne czy też ryzyko operacyjne. Pomaga to odkryć wady i zalety, które można wyeksponować w trakcie negocjacji (np. prawnik ocenia umowy, doradca finansowy analizuje kondycję finansową i proponuje scenariusze wyceny). W ten sposób sprzedający może kontrolować proces badania.

Korzyści z VDD w skrócie: 

  • Pełna kontrola nad informacjami ujawnianymi inwestorom.
  • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia transakcji.
  • Wczesna identyfikacja problemów i korzyści, co wpływa na pozycję w negocjacjach.
  • Możliwość dostosowania strategii sprzedaży uwzględniającej wykryte zagrożenia.
  • Utrzymanie potencjalnych inwestorów w napięciu poprzez stosowanie odpowiednich argumentów.
  • Oszczędność czasu poprzez szybsze finalizowanie transakcji.
  • Staranne przygotowanie do negocjacji z zainteresowanymi stronami.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy