Windykacja a zwrot podatku | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Windykacja a zwrot podatku

Windykacja a zwrot podatku

Windykacja to proces zmierzający do zaspokojenia wierzyciela. Jeśli sytuacja finansowa Twojego dłużnika jest zła i trudno znaleźć składniki majątku, z których można ściągnąć dług, nadal możesz odzyskać swoje pieniądze. Sprawdź, czy komornik może zająć zwrot podatku.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

W obecnym stanie prawnym komornik może zająć wierzytelność z tytułu zwrotu podatku w przypadku dłużnika, który rozlicza się z urzędem skarbowym indywidualnie. Zgodnie z art. 9022 §1 kodeksu postępowania cywilnego zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje nie tylko wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia, lecz także wierzytelności przyszłe. Tym samym, gdy zwrot podatku będzie miał miejsce w przyszłości, komornik nie będzie musiał przeprowadzać dodatkowych działań, aby zająć te środki – urząd skarbowy „ściągnie” je automatycznie.

Jak przeprowadza się zajęcie zwrotu podatku?

Aby zająć zwrot podatku, komornik kieruje pismo do urzędu skarbowego. Z chwilą jego otrzymania urząd zyskuje wiedzę o istniejącej wierzytelności i ma obowiązek wstrzymania wypłaty zwrotu lub nadpłaty. Środki zostają przekazane na rachunek bankowy komornika, o ile dłużnik nie ma długów wobec urzędu skarbowego (zobowiązania Skarbu Państwa mają pierwszeństwo i urząd zaspokoi je najpierw).

Jak zweryfikować, czy doszło do zajęcia zwrotu podatku?

Jesteś dłużnikiem i chcesz się dowiedzieć, czy doszło do zajęcia zwrotu albo nadpłaty podatku w Twojej sprawie? W tym celu skontaktuj się z urzędem skarbowym. Właściwy jest ten, w którym złożyłeś roczną deklarację podatkową.

Wierzyciel, który chce sprawdzić, czy komornik zajął zwrot lub nadpłatę podatku w urzędzie skarbowym, powinien się skontaktować z organem egzekucyjnym. Informacje o zajęciu są również przesyłane w formie pisemnej.

Czy można ułatwić sobie proces windykacji długów?

Zajęcie zwrotu podatku to coraz częściej wykorzystywane rozwiązanie we wnioskach egzekucyjnych. Mimo to cały czas wielu wierzycieli i dłużników nie wie o takiej możliwości.

Jeśli jesteś wierzycielem, to wiedz, że windykacja polubowna – prowadzona przez takie podmioty jak Kaczmarski Inkasso – to sposób na szybkie odzyskanie zadłużenia bez potrzeby występowania na ścieżkę sądową. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz efektywnie rozwiązać problem z niespłaconą wierzytelnością bez potrzeby angażowania się w proces.

Jeśli jesteś dłużnikiem – również zadbaj o swoje interesy!

Jeśli masz niespłacone zadłużenie i chcesz uniknąć zajęcia zwrotu lub nadpłaty podatku, powinieneś zrobić wszystko, aby dojść do porozumienia. Postępowanie egzekucyjne to ostateczność, która powinna być wykorzystywana tylko w wyjątkowych przypadkach. Wcześniejsze zakończenie problemów jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, ponieważ w ten sposób unikniesz zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku.

Możesz znacznie ograniczyć koszty, które po przejściu przez wszystkie etapy odzyskiwania należności – w tym sądowy i egzekucyjny – mogą okazać się znaczne. Decydując się na polubowne rozwiązanie wynikłej sytuacji, masz też szansę na utrzymanie prawidłowych relacji z kontrahentem.

1 Komentarz

  1. Piotr

    Trudne czasy nastały, porady się przydadzą…

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy