Zakupy przez internet? Aż 54% Polaków kupuje online! | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Zakupy przez internet? Aż 54% Polaków kupuje online!

Zakupy przez internet? Aż 54% Polaków kupuje online!

Wyprzedziliśmy Węgry, Grecję, Włochy, Łotwę i Portugalię. Jesteśmy daleko w tyle za Wielką Brytanią, Niemcami, Danią i Szwecją!

Znaczenie zakupów przez internet w Polsce rośnie z każdym rokiem. Jeszcze dziesięć lat temu zaledwie 3 konsumentów na 10 deklarowało zakupy przez internet. Jak wynika z oficjalnych danych Eurostat z 2020 roku – już co drugi Polak korzysta z tej formy zakupów. Klienci wskazują, że są one łatwe do wykonania i pozwalają im oszczędzić czas. Polacy wskazują, że w sklepie internetowym mogą spodziewać się znacznie szerszego asortymentu w porównaniu do sklepów stacjonarnych. Oczekują także atrakcyjnych cen i wielu promocji.

Wykres 1: Jaki % Polaków kupuje online – dane za okres 2010-2020, przy czym 2020* – estymacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, aktualizacja 03.2020

Czy często Polacy robią zakupy przez internet?

W porównaniu do innych państw UE Polacy kupują częściej online niż mieszkańcy Włoch, Portugalii, Węgier, Bułgarii, Grecji czy Łotwy. Wciąż zaskakująco niski poziom zakupów przez internet występuje w szczególności we Włoszech. Może to nieco zaskakiwać. Na rynku włoskim od 2012 funkcjonuje Amazon i rynek wydaje się zdecydowanie dojrzalszy od rynku polskiego.

Dla przykładu porównajmy dynamikę tempa rozwoju zakupów internetowych w Polsce z Włochami, Węgrami oraz Bułgarią. Dodajmy linię trendu do deklarowanych przez klientów zakupów online. Obserwacja jest interesująca. Jeśli w przyszłości dynamika e-commerce zostanie zachowana to Węgrzy mogą osiągnąć wskaźniki lepsze niż te osiągane w naszym kraju:

Wykres 2: % kupujących online w Polsce oraz we Włoszech i na Węgrzech w latach 2010 – 2019
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, aktualizacja 03.2020

W których państwach zakupy online są najpopularniejsze?

Najbardziej popularne zakupy online są wśród mieszkańców Danii, Niderlandów, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. W każdym z tych krajów co najmniej 80% mieszkańców wykonuje zakupy przez internet. Prawdziwym liderem jest oczywiście Wielka Brytania. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z tego rodzaju zakupów w UK skorzystało aż 87% klientów indywidualnych. Warto zauważyć, że w każdym z tych krajów już w 2010 roku osiągany był wysoki wskaźnik zakupów dokonywanych online. Często w każdym z nich osiągał on poziom powyżej 60%. Jak widać już wtedy wskaźniki te były lepsze od obecnie podawanych dla Polski.

Jak rozwinięty jest e-commerce w Polsce?

Czy zatem Polska jest około 10 lat z rozwojem e-commerce i zakupami online w porównaniu to wyżej wymienionych krajów? Zdecydowanie nie, ponieważ mamy do czynienia z zupełnie innymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Warto także zauważyć, że penetracja online w tych krajach już nie postępuje tak szybko jak w innych krajach. Dla przykładu w ciągu 10 lat procent deklarowanych zakupów w Niderlandach wzrósł z 67% w 2010 roku do 81% w 2019 roku. W Danii z kolei wzrósł z 68% do 84%.

W Polsce zakupy przez internet wykonuje 54% klientów – to wskaźnik podany przez Eurostat za 2019 rok. Zbliżony do Polski poziom deklarowanych zakupów online osiągają: Hiszpania 58%, Malta także 58% i Słowenia 56%.  

Który kraj w Unii Europejskiej rozwija się najszybciej pod względem zakupów przez internet ?

Gdzie dynamika przyrostu klientów kupujących online jest największa? Eksperci rynku podają różne informacje. Wg danych Eurostat z 2020 r. w ciągu ostatnich 10 lat największy przyrost w deklaracjach zakupów online nastąpił w Estonii. Tym samym to Estonia jest zdecydowanym liderem. W 2010 roku w tym kraju zakupy przez internet deklarowało 17% klientów. Dla porównania w 2019 – po 10 latach – już 68% badanych. Wysoka dynamika występuje także w Belgii, Czechach, Islandii oraz na Litwie – w każdym z krajów wzrost o ponad 35%.

Jeśli zatem rozważacie ekspansję poza granice Polski i planujecie uruchomienie biznesu na rynkach międzynarodowych to ciekawymi rynkami – w dodatku sąsiadującymi z nami są Czechy i Litwa. Oczywiście w przypadku handlu internetowego nie ma granic, a koszty dostawy są coraz bardziej atrakcyjne dla klientów. Dlatego poza analizą dynamiki zakupów warto popatrzeć jaka jest liczebność grupy docelowej na danym rynku, jakie jest otoczenie konkurencyjne oraz jakie szczególne uwarunkowania prawne obowiązują na interesującym Cię rynku.  

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy