Prognozy dla małych i średnich firm na 2024 rok. Jaka przyszłość czeka polskie firmy? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Prognozy dla małych i średnich firm na 2024 rok. Jaka przyszłość czeka polskie firmy?

Prognozy dla małych i średnich firm na 2024 rok. Jaka przyszłość czeka polskie firmy?

Rok 2024 rysuje przed polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) scenariusz pełen wyzwań, ale i wielu możliwości. Aby sprostać dynamicznie zmieniającemu się środowisku, szczególnie w obszarze technologii, MŚP będą musiały wykazać się nie tylko adaptacyjnością, ale również innowacyjnością.

Kluczowe prognozy dla polskich MŚP na rok 2024 koncentrują się wokół:

 • znaczenia elastyczności operacyjnej,
 • zaangażowania w zrównoważony rozwój,
 • inwestycji w rozwój kadry,
 • wprowadzania nowatorskich rozwiązań.

Tendencje te będą miały decydujący wpływ na kształtowanie się pozycji polskich firm na rynku w bieżącym roku.

Cyfryzacja biznesu – konieczność inwestowania w nowe technologie

Zwiększenie efektywności i osiągów. Cyfryzacja pozwala na optymalizację wielu aspektów działalności firmy: od logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, po marketing i obsługę klienta. Inwestycje w nowe technologie, takie jak zaawansowane systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), mogą znacząco podnieść efektywność operacyjną.

Personalizacja usług i doświadczeń klientów. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych umożliwia bardziej indywidualne podejście do klientów. Analiza dużych zbiorów danych (big data) i uczenie maszynowe (machine learning) pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich oczekiwań.

Zabezpieczenie przyszłości firmy. W świecie, w którym technologia rozwija się w zatrważającym tempie, brak kompatybilności z cyfryzacją może prowadzić do utraty rynkowej przewagi. Inwestycje w technologie cyfrowe nie są już tylko opcją, ale koniecznością dla zapewnienia długoterminowego sukcesu i stabilności.

Automatyzacja i inteligentne technologie – przekształcanie środowiska pracy

Zmniejszenie kosztów operacyjnych. Automatyzacja procesów biznesowych znacząco redukuje koszty operacyjne. Systemy takie jak sztuczna inteligencja (AI) i robotyzacja procesów (RPA) pozwalają na automatyzację rutynowych, czasochłonnych zadań, uwalniając tym samym czas pracowników na bardziej strategiczne inicjatywy.

Poprawa jakości i spójności procesów. Automatyzacja zapewnia większą spójność i jakość wykonywanych zadań, minimalizując ryzyko błędów ludzkich. To z kolei prowadzi do lepszej kontroli jakości i zwiększenia satysfakcji klientów.

Wykorzystanie zaawansowanych analiz danych. Inteligentne systemy analityczne i narzędzia do analizy danych umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych, opartych na przetwarzaniu danych decyzji biznesowych. Dostęp do aktualnych i szczegółowych danych pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników

Szkolenia i rozwój umiejętności cyfrowych. Dla efektywnego wdrażania technologii cyfrowych niezbędne jest posiadanie wykwalifikowanej kadry. Inwestycje w szkolenia i rozwój umiejętności cyfrowych pracowników są kluczowe. Pracownicy powinni być przeszkoleni w obszarach takich jak:

 • analiza danych,
 • obsługa nowoczesnych narzędzi cyfrowych,
 • zrozumienie sztucznej inteligencji.

Kultura innowacji i adaptacji. Budowanie kultury innowacji i adaptacji w firmie jest równie ważne. Pracownicy powinni być zachęcani do eksploracji nowych technologii i dostosowywania się do zmieniającego się środowiska cyfrowego.

Bezpieczeństwo cybernetyczne jako priorytet

Zabezpieczanie danych i infrastruktury cyfrowej. Wraz z postępem cyfryzacji rośnie również ryzyko cyberataków i naruszeń danych. Niezbędne elementy dla ochrony wrażliwych danych firmy i klientów to:

 • inwestowanie w bezpieczeństwo cyfrowe, w tym zaawansowane systemy zabezpieczeń,
 • szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników,
 • regularne audyty bezpieczeństwa.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Ekologiczne podejście. Konsumentów coraz bardziej interesuje, jak firmy wpływają na środowisko naturalne. Korzystanie z nieekologicznych rozwiązań i sposobów działania wywołuje gwałtowną reakcję (backlash) uderzającą w przedsiębiorstwa. MŚP mogą skorzystać na promowaniu ekologicznych praktyk i produktów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Firmy, które aktywnie włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnych, budują pozytywny wizerunek i lojalność swoich klientów.

Zmiany w pracy i zarządzaniu zespołami pracowników

Praca hybrydowa. Postpandemiczny trend pracy zdalnej/hybrydowej prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Adaptacja do tego modelu będzie kluczowa dla efektywności i zadowolenia pracowników.

Inwestycja w rozwój pracowników. Rozwój umiejętności i szkolenia będą miały kluczowe znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności firmy na rynku pracy.

Podsumowanie

W 2024 roku polskie MŚP napotkają na liczne wyzwania, jak również będą miały dostęp do wielu nowych możliwości. Sukces w tych dynamicznie zmieniających się czasach będzie zależał od:

 • zdolności do adaptacji do najnowszych technologii,
 • dążenia do zrównoważonego rozwoju,
 • wykazania się elastycznością,
 • koncentracji na inwestycjach w kwalifikacje pracowników,
 • wprowadzania innowacji.

Przedsiębiorstwa, które efektywnie odpowiadają na współczesne trendy i wykorzystują je w swoich strategiach, mogą spodziewać się pozytywnych rezultatów w zakresie wzrostu i rozwoju w nadchodzącym roku. Jeśli nie wiesz jak poprowadzić swoje przedsiębiorstwo w tych specyficznych czasach – warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Doradztwo finansowe SayInvest zawsze służy swoją wiedzą!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy