BDO w sklepie internetowym | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

BDO w sklepie internetowym

BDO w sklepie internetowym

BDO – Baza danych o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami została powołana Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska i weszła w życie 24 stycznia 2018 roku. Od tego czasu wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek  ( importują je, wysyłają towary w opakowaniach do klientów na terenie Polski i za granicę ) powinni zostać wpisani do systemu i wywiązywać się z obowiązków nałożonych ustawami.

M. in. są to:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 z późn. zm.)

Jakie obowiązki ciążą na prowadzącym sklep internetowy?

Prowadząc działalność na rynku e-commerce, czyli będąc właścicielem sklepu internetowego wprowadzającego produkty fizyczne w opakowaniach  do Twoich obowiązków związanych z BDO należy :

– rejestracja – wpis do systemu BDO, logując się w systemie przy pomocy profilu zaufanego należy wypełnić wniosek rejestracyjny  

– opłata rejestrowa / roczna wpłacona do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy

– prowadzić na bieżąco ewidencję wprowadzonych na rynek opakowań w podziale na rodzaj opakowania / z tworzywa sztucznego, z papieru i tektury, ze szkła, z drewna, inne/

– prowadzić na bieżąco ewidencję wprowadzanych produktów – baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeżeli jesteśmy pierwszym podmiotem wprowadzającym tego rodzaju produkty na rynek polski

– składać roczne sprawozdania z zakresu wprowadzonych opakowań/ produktów na rynek  oraz naliczyć i wpłacić do właściwego Urzędu Marszałkowskiego tzw. opłatę produktową i opłatę przeznaczoną na PKE- publiczne kampanie edukacyjne 

– numer rejestrowy BDO należy umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z działalnością firmy, tj. fakturach, paragonach, umowach, dokumentach kupna-sprzedaży, jeśli umowy są zawierane e-mailowo – warto ten numer mieć w stopce maila – należy go traktować jak numer równie istotny jak NIP – stanowi on oznaczenie firmy.

Jak założyć konto w systemie BDO i ile to kosztuje?

Konto w systemie BDO zakładamy za pośrednictwem profilu zaufanego logując się do systemu na stronie : https://rejestr-bdo.mos.gov.pl, można zrobić to samodzielnie lub udzielając pełnomocnictwa np. firmie doradczej zajmującej się wnioskami do systemu BDO

Wpis do rejestru BDO dla właścicieli sklepów internetowych wiąże się z opłatą rejestrową:

100 zł dla mikroprzedsiębiorców

300 zł dla innych podmiotów

wpłacanej na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. W tytule przelewu należy podać NIP/REGON firmy – opłata rejestrowa.

Opłatę rejestrową płaci się raz w roku składania wniosku o wpis do rejestru. W kolejnych latach do 28 lutego należy uiścić opłatę roczną w tej samej wysokości podając w tytule przelewu NIP / REGON firmy oraz opis – opłata roczna BDO 

Jakie są kary za brak BDO ?

Kary może nałożyć Urząd Marszałkowski bądź WIOŚ w przypadku kontroli podmiotu. Ustawowe kary zaczynają się od 500 zł i mogą sięgać do 1 mln zł. Wszystko zależy od rodzaju nieprawidłowości wykrytych w przedsiębiorstwie.

Jak robić ewidencję pod BDO dla sklepu internetowego ?

Ewidencja w zakresie odpadów powinna być prowadzona w systemie BDO na podstawie KPO – kart przekazania odpadów – uproszczona lub też pełna w oparciu o KEO – karty ewidencji odpadów dla każdego kodu odpadu oddzielnie.

Dodatkowo dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe i wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek jest obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i wagowej wprowadzonych produktów/ opakowań. Ustawy mówią jedynie o tym, że ewidencje mają być prowadzone na bieżąco i rzetelnie, tak aby w razie kontroli była możliwość sprawdzenia. Do ewidencji można wykorzystać program komputerowy lub zeszyt.

Ewidencja dla produktów i opakowań jest też potrzebna do rzetelnego przygotowania i złożenia sprawozdania w z systemie BDO oraz naliczenia opłaty produktowej – jest to sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdania te składamy w systemie BDO do 15 marca po zakończonym roku kalendarzowym w wersji elektronicznej. 

Autor: Monika Blezień – Ruszaj Doradca ds. ochrony środowiska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy