Kaizen — czym jest słynna japońska filozofia i w jaki sposób można ją zastosować w firmie? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Kaizen — czym jest słynna japońska filozofia i w jaki sposób można ją zastosować w firmie?

Kaizen — czym jest słynna japońska filozofia i w jaki sposób można ją zastosować w firmie?

Kaizen to japońska filozofia zarządzania, która opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia. Jej celem jest stopniowe, ale nieustanne ulepszanie procesów, produktów i usług firmy. Filozofia Kaizen to fundament lean managementu. Kładzie nacisk na zaangażowanie pracowników w proces zmian i poprawę jakości.

Czym jest metoda Kaizen?

W wolnym tłumaczeniu z języka japońskiego definicja „kaizen” oznacza „zmianę na lepsze”, gdzie „kai” to zmiana, a „zen” – lepsze. Metoda ta m.in. stawia na ciągłe, nawet drobne ulepszenia, które z czasem kumulują się i prowadzą do znaczących efektów. Ważnym elementem wdrożenia filozofii Kaizen jest zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, niezależnie od stanowiska pracy.

10 zasad Kaizen

Aby zastosowanie filozofii Kaizen w organizacji przyniosło oczekiwane korzyści, dobrze jest poznać 10 ogólnych zasad, które można wykorzystać zarówno w celu dążenia do doskonałości w życiu osobistym, jak i dążenia do lepszej efektywności firmy i jakości pracy.

 1. Problemy stwarzają możliwości. Zamiast postrzegać problemy jako przeszkody, traktuj je jako szanse na rozwój, np. kultury pracy.
 2. Pytaj 5 razy Dlaczego? Docieraj do sedna problemu, przyglądaj się swojej pracy, zadając dociekliwe pytania, aby odkryć prawdziwą przyczynę.
 3. Bierz pomysły od wszystkich. Wykorzystaj potencjał wszystkich pracowników. Stwórz otoczenie wspierające możliwość zgłaszania pomysłów bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej i zachęcaj do zaangażowania się w procesy doskonalenia, np. poprawy warunków na stanowisku pracy.
 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia. Kaizen opiera się na szukaniu prostych i praktycznych rozwiązań, które można łatwo wdrożyć i przetestować. Zmiany nie muszą obejmować reorganizacji całego obszaru pracy. Każde usprawnienie pracy jest ważne.
 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Kaizen to koncepcja, która zakłada, że nie ma procesów, których nie można by poprawić. Usprawnianie pojedynczych stanowisk pracy jest możliwe tylko dzięki krytycznemu podejściu do dotychczas działających systemów.
 6. Odrzucaj wymówki, że czegoś nie da się zrobić. Odrzuć tradycyjne podejście i szukaj kreatywnych rozwiązań, które nie wymagają zasobów, do których nie masz dostępu. Kreatywność pomoże ułożyć pracę w nowy bardziej efektywny sposób.
 7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekaj na idealne. Działaj i wprowadzaj zmiany, nawet jeśli nie są one doskonałe. Metoda i filozofia Kaizen zakłada, że doskonalenie będzie przebiegać w procesie.
 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy. Redukcja kosztów to cel, który stawia sobie każda organizacja. Szukaj rozwiązań w miejscu pracy, które cechują się kreatywnością.
 9. Pomyłki koryguj na bieżąco. Nieustannie obserwuj swoje działania i angażuj do tego pozostałych pracowników. Poprawa procesów dzięki zaangażowaniu każdego pracownika jest najlepszą drogą do wspierania rozwoju organizacji.
 10. Ulepszanie nie ma końca. Kaizen wymaga zrozumienia, że to nieustanny proces, który nigdy się nie kończy.

Jak widzisz, ulepszanie i zmiana na lepsze są możliwe tylko przy regularnym stosowaniu metody małych kroków. Koncepcja kaizen polega na decyzji i akceptacji tego, że proces zmiany nigdy się nie zakończy.

Rodzaje Kaizen

Wyróżniamy dwa rodzaje działania kaizen, które różni skala i zakres wprowadzanych zmian:

 • Kaizen przepływu – skupia się na całym procesie lub systemie, obejmuje zmiany o większym zasięgu i polega na doskonaleniu przepływu materiałów i informacji.
 • Kaizen procesu – skupia się na pojedynczym obszarze pracy lub etapie procesu, obejmuje zmiany o mniejszym zasięgu i dąży do usprawnienia konkretnych czynności wykonywanych przez pracowników.

Filozofia Kaizen w przedsiębiorstwie

Japońska filozofia biznesowa zyskuje coraz większą popularność na całym świecie, stając się cennym narzędziem w rękach managerów. Jej wdrażanie w firmie może przynieść szereg korzyści, wpływając na wiele aspektów procesu zarządzania i produkcji.

Metoda kaizen w praktyce

Kultura kaizen zorientowana jest na proces. Kładzie nacisk na identyfikowanie i eliminowanie wad, co prowadzi do wyższej jakości produktów i usług. Poprzez usprawnianie procesów i eliminowanie marnotrawstwa zastosowanie kaizen może pomóc firmom w osiągnięciu większej wydajności. Stopniowa poprawa pracy na każdym etapie współpracy pomiędzy pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji prowadzi do lepszej komunikacji i rozwiązywania problemów. Wdrożenie kaizen zachęca do powszechnego przypatrywania się swojej pracy, usprawniania i skrócenia czasu realizacji procesu pracy. Pracownicy, którzy są zaangażowani w proces ciągłego doskonalenia, są bardziej zmotywowani i produktywni. Kaizen uczy firmy elastyczności i zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Koncepcja Kaizen w organizacji

Pamiętaj, że Kaizen to nie tylko zbiór zasad, ale przede wszystkim filozofia i sposób myślenia. Aby odnieść sukces implementacji Kaizen w praktyce, ważne jest, aby stworzyć kulturę ciągłego doskonalenia i zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników, dzięki któremu cały zespół poczuje się zaangażowany i odpowiedzialny za wprowadzanie pozytywnych zmian.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy