Naruszenie tajemnicy handlowej - jak temu zapobiec? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Naruszenie tajemnicy handlowej – jak temu zapobiec?

Naruszenie tajemnicy handlowej – jak temu zapobiec?

Czym jest tajemnica handlowa i kogo obowiązuje?

Tajemnica handlowa to inne określenie na tajemnicę przedsiębiorstwa. Oba sformułowania powstały na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Będąc zatrudnionym w danej firmie, nie warto dopuszczać do sytuacji, w której informacje zostaną ujawnione, przekazane lub wykorzystane. W poniższym artykule przychodzimy z odpowiedzią na pytanie: czym jest tajemnica handlowa i kogo dotyczy?

Tajemnica handlowa – na czym polega?

Definicję stworzono na podstawie art. 1 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica handlowa jest informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną lub wartością gospodarstwa. Tajemnica nie jest łatwo dostępna dla wszystkich tych, którzy zajmują się tego rodzaju informacjami, lub gdy nie są one powszechnie znane. W celu zagwarantowania ochrony informacji przedsiębiorcy mogą podjąć działania, które mają na celu zachować jej poufność. Do przestrzegania tajemnicy handlowej zobowiązany jest każdy podmiot, który wszedł w posiadanie informacji, będących tajemnicą danego przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia kto i w jakim stopniu zdążył się z nią zapoznać. W celu pozyskania dodatkowej wiedzy w tym zakresie zajrzyj na stronę: https://smadwokaci.pl/.

Tajemnica handlowa – co grozi za jej złamanie?

Niestosowanie się do warunków zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa może nieść za sobą nieprzyjemne skutki. Takie działanie traktowane jest na równi z czynem nieuczciwej konkurencji, co oznacza, że o jego rozstrzygnięciu decydują takie same zasady. Co grozi osobie, która naruszyła tajemnicę handlową? Pokrzywdzony przedsiębiorca może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych czynów, 
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i w formie, 
 • naprawienia wyrządzonej krzywdy, 
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 
 • zarządzenia odszkodowania. 

Naruszenie tajemnicy handlowej – jak temu zapobiec?

Naruszenie tajemnicy handlowej - jak temu zapobiec?

Dobrze jest pamiętać, że istnieje możliwość podejmowania działań, które zapobiegną lub zminimalizują ryzyko złamania tajemnicy przedsiębiorstwa. Wystarczy, że przedsiębiorca odpowiednio zadba o podtrzymanie wysokiego standardu ochrony poufnych informacji. W tym celu może korzystać z form pomocy doraźnej, którą może być np. wyspecjalizowany system informatyczny.

Skuteczna ochrona najcenniejszych dokumentów sprawia, że znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo przechwycenia poufnych informacji przez nieupoważnione osoby. Inną metodą zwalczania problemów przedsiębiorców jest zawieranie umów z pracownikami i kontrahentami. To prosty sposób na zabezpieczenie informacji przed ich upublicznieniem. Warto stosować także hasła dostępu lub programy szyfrujące nośniki, które stanowią dodatkową ochronę dla pozyskiwania np. ważnych plików, czy istotnych danych. Można wprowadzić także odpowiednią ochronę fizyczną poprzez magazynowanie informacji w dedykowanych pomieszczeniach lub specjalnie umiejscowionych sejfach. 

Tajemnica przedsiębiorstwa – co nią nie jest?

Nie każda informacja jest informacją poufną. Wcześniej należy jednak dokładnie zbadać i stwierdzić, czy można uznać ją za tajemnicę przedsiębiorstwa. Jakie informacje nie mogą być nią objęte? Do kategorii takich zaliczają się:

 • informacje powszechnie znane, 
 • informacje wywnioskowane przez specjalistów w danej branży, 
 • informacje ujawnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę, 
 • informacje, które w żaden sposób nie były wcześniej chronione. 
 • informacje, których tajemnicy nie zobowiązano się przestrzegać. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy